Mietintöluonnos - AIDA_PR(2021)680928Mietintöluonnos
AIDA_PR(2021)680928

MIETINTÖLUONNOS
tekoälystä digitaalisella aikakaudella
(2020/2266(INI))
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta
Esittelijä: Axel Voss

2.11.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: