Förslag till betänkande - AIDA_PR(2021)680928Förslag till betänkande
AIDA_PR(2021)680928

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om artificiell intelligens i den digitala eran
(2020/2266(INI))
Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran
Föredragande: Axel Voss

2.11.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: