Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 143kWORD 42k
28.11.2000
PE 298.872/ändrad
 
B5‑0686/2000/ändrad
ingivet i enlighet med artikel 48 i arbetsordningen
av Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Pannella, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Olivier Dupuis, Nuala Ahern, Sylviane H. Ainardi, Jan Andersson, Ole Andreasen, Niall Andrews, Alexandros Alavanos, Konstantinos Alyssandrakis, Roberta Angelilli, Pedro Aparicio Sánchez, Elspeth Attwooll, Danielle Auroi, María Antonia Avilés Perea, Richard A. Balfe, Mary Elizabeth Banotti, Carlos Bautista Ojeda, Margrietus J. van den Berg, Jean-Louis Bernié, Fausto Bertinotti, The Lord Bethell, Ward Beysen, Freddy Blak, Herbert Bösch, Yasmine Boudjenah, Alima Boumediene-Thiery, Jean-Louis Bourlanges, David Robert Bowe, Thierry de La Perriere, Hiltrud Breyer, Renato Brunetta, Kathalijne Maria Buitenweg, Hans Udo Bullmann, Yves Butel, Felipe Camisón Asensio, António Campos, Mogens N.J. Camre, Carlos Candal, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Massimo Carraro, Paulo Casaca, Michael Cashman, Gérard Caudron, Isabelle Caullery, Carmen Cerdeira Morterero, Luigi Cesaro, Ozan Ceyhun, Luigi Cocilovo, Daniel Marc Cohn-Bendit, Richard Graham Corbett, Dorette Corbey, Thierry Cornillet, Armando Cossutta, Paolo Costa, Raffaele Costa, Carlos Costa Neves, Paul Couteaux, John Walls Cushnahan, Elisa Maria Damião, Danielle Darras, Michel J.M. Dary, Joseph Daul, Chris Davies, Willy C.E.H. De Clercq, Marcello Dell'Utri, Gérard M.J. Deprez, Alexander de Roo, Proinsias De Rossa, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Rosa M. Díez González, Giuseppe Di Lello Finuoli, Antonio Di Pietro, Bert Doorn, Den Dover, Avril Doyle, Olivier Duhamel, Lone Dybkjær, Marianne Eriksson, Alain Esclopé, Pere Esteve, Harald Ettl, Jillian Evans, Göran Färm, Carlo Fatuzzo, Giovanni Claudio Fava, Fernando Fernández Martín, Enrico Ferri, Ilda Figueiredo, Jim Fitzsimons, Marialiese Flemming, Marco Formentini, Jacqueline Foster, Janelly Fourtou, Pernille Frahm, Geneviève Fraisse, Monica Frassoni, Michael Gahler, Per Gahrton, Cristina García-Orcoyen Tormo, Giuseppe Gargani, Georges Garot, Vitaliano Gemelli, Fiorella Ghilardotti, Marietta Giannakou-Koutsikou, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Marie-Hélène Gillig, Anne-Karin Glase, Gian Paolo Gobbo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Mathieu J.H. Grosch, Françoise D. Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Catherine Guy-Quint, Bertel Haarder, Gerhard Hager, Konstantinos Hatzidakis, Heidi Anneli Hautala, Roger Helmer, Marie-Thérèse Hermange, Jorge Salvador Hernández Mollar, Ruth Hieronymi, Mary Honeyball, Ian Stewart Hudghton, Stephen Hughes, Christopher Huhne, Marie Anne Isler Béguin, María Izquierdo Rojo, Pierre Jonckheer, Karin Junker, Anna Karamanou, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Glenys E. Kinnock, Ewa Klamt, Christa Klaß, Gorka Knörr Borràs, Eija-Riitta Anneli Korhola, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alain Krivine, Florence Kuntz, Jan Joost Lagendijk, Paul A.A.J.G. Lannoye, Jo Leinen, Rolf Linkohr, Alain Lipietz, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Caroline Lucas, Baroness Sarah Ludford, Astrid Lulling, Torben Lund, Elizabeth Lynne, Albert Jan Maat, Jules Maaten, Linda McAvan, John Joseph McCartin, Patricia McKenna, Edward H.C. McMillan-Scott, Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Minerva Melpomeni Malliori, Cecilia Malmström, Mario Mantovani, Luis Marinho, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David W. Martin, Hugues Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Emmanouil Mastorakis, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Erik Meijer, Emilio Menéndez del Valle, Pietro-Paolo Mennea, Winfried Menrad, Reinhold Messner, Bill Miller, Joaquim Miranda, Elizabeth Montfort, Jorge Moreira Da Silva, [...]
om kvinnlig könsstympning

Förslag till Europaparlamentets resolution om kvinnlig könsstympning 
B5‑0686/2000

Europaparlamentet utfärdar denna resolution av följande skäl:

Kvinnlig könsstympning:

A.  Skadar kvinnors och flickors mentala och fysiska hälsa mycket allvarligt, vilket inte kan motiveras av några kulturella eller religiösa skäl.

B.  Är en kränkning av barns och kvinnors rättigheter som fastlagts i åtskilliga internationella konventioner och erkänts som de grundläggande principerna för Europeiska unionen som ett område med säkerhet, frihet och rättvisa.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att:

1.  betrakta kvinnlig könsstympning som ett brott mot den personliga integriteten,

2.  grundligt utreda hur utbrett detta fenomen är i EU:s medlemsländer och främja insatser för information, fortbildning (poliskårer, läkare, lärare…) samt förebyggande åtgärder,

3.  erkänna att risken att utsättas för kvinnlig könsstympning är ett skäl till att bevilja asyl eller humanitärt skydd,

4.  göra kampen mot kvinnlig könsstympning till en prioriterad insats i förbindelserna med tredje land genom att utnyttja klausulen om mänskliga rättigheter,

5.  stödja de frivilligorganisationer som arbetar för att avskaffa denna praxis i de länder där den är motiverad av kulturella och/eller religiösa skäl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy