Forslag til beslutning - B5-0762/2000Forslag til beslutning
B5-0762/2000

FORSLAG TIL BESLUTNING

5. september 2000

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2
af Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Pannella, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova og Olivier Dupuis
for TDI-Gruppen
om kloning af menneskelige embryoner i terapeutisk øjemed

B5‑0762/2000

Europa-Parlamentets beslutning om kloning af menneskelige embryoner i terapeutisk øjemed

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til sine tidligere beslutninger af 28. oktober 1993 om kloning af menneskelige embryoner[1] og af 12. marts 1997 om kloning[2],

-  der henviser til Europarådets konvention om menneskerettigheder og lægevidenskab og til tillægsprotokollen hertil, der forbyder kloning af mennesker,

-  der henviser til udtalelsen fra den europæiske Gruppe vedrørende Etik af 28. maj 1997 om de etiske aspekter af kloningteknik,

A.  der henviser til de fremskridt, der er sket i de seneste år, inden for den bioteknologiske sektor, og de betydelige muligheder for lægebehandling, som kan komme menneskeheden til gavn,

B.  der henviser til, at dette fremskridt betyder, at lovgivning herom skal ajourføres, således at det bliver tilladt at gennemføre forskning på grundlag af kloninger af embryoner i terapeutisk øjemed, samtidig med at forbudet mod reproduktiv kloning opretholdes,

1.  glæder sig over Det Forenede Kongeriges regerings beslutning for nylig om for parlamentet at fremlægge forslag baseret på henstillinger fra flere velrenommerede bioetiske udvalg, med det formål at tilade kloning og anvendelse af menneskelige embryoner, der ikke er mere end 14 dage gamle, i terapeutisk øjemed, samtidig med at forbudet mod reproduktiv kloning opretholdes;

2.  mener, at udarbejdelsen af en klar og præcis juridisk ramme, der tillader forsøg med kloning af menneskelige embryoner i terapeutisk øjemed - fremfor et strengt forbud - vil gøre det muligt at forhindre ukontrolleret misbrug;

3.  er overbevist om, at legalisering af forskning inden for denne sektor ville åbne nye grænser på forsknings- og sundhedsområdet, med en række tilbud om mulig helbredelse af sygdomme, som det i øjeblikket er vanskeligt eller umuligt at helbrede, og som mange millioner mennesker lider af,

4.  opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at bidrage til udviklingen af forskning ved at legalisere - dvs. placere under streng offentlig kontrol - forskning på kloninger af menneskelige embryoner i terapeutisk øjemed;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.