Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 84kWORD 38k
5. syyskuuta 2000
PE 295.878
 
B5‑0762/2000
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Esittäjä(t): Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Pannella, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova ja Olivier Dupuis
TDI-ryhmän puolesta
Ihmisalkioiden kloonaus lääketieteellisiin tarkoituksiin

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisalkioiden kloonauksesta lääketieteellisiin tarkoituksiin 
B5‑0762/2000

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 1993 antamansa päätöslauselman ihmiskloonauksesta(1) ja 12. maaliskuuta 1997 antamansa päätöslauselman kloonauksesta(2),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston biotekniikkaa ja ihmisoikeuksia koskevan sopimuksen sekä sen lisäpöytäkirjan, jossa kielletään ihmisen kloonaus,

–  ottaa huomioon Euroopan eettisen ryhmän 28. toukokuuta 1997 kloonaustekniikan eettisistä näkökohdista antaman lausunnon,

A.  ottaa huomioon viime vuosina biotekniikan alalla saavutetun edistyksen sekä tästä johtuvat ihmisen kannalta merkittävät lääketieteelliset näkymät,

B.  katsoo, että tämä edistys edellyttää asian kannalta merkityksellisen lainsäädännön saattamista ajan tasalle, jotta ihmisalkioiden kloonausta koskeva tutkimus sallitaan lääketieteellisiin tarkoituksiin, mutta kielletään edelleen lisääntymistarkoituksiin,

1.  suhtautuu myönteisesti Ison-Britannian hallituksen äskettäisiin päätöksiin antaa parlamentin käsiteltäväksi esitys, joka on laadittu erilaisten arvostettujen bioeettisten komiteoiden ehdotuksiin perustuen ja jonka tarkoituksena on sallia alle 14 päivän ikäisten ihmisalkioiden käyttö lääketieteellisiin tarkoituksiin, mutta kieltää edelleen alkioiden käyttö lisääntymistarkoituksiin;

2.  katsoo, että selkeä ja tarkka lainsäädäntökehys – tutkimuksen ehdottoman kiellon asemesta - mahdollistaisi tutkimuksen tietyin ehdoin lääketieteellisiin tarkoituksiin sekä estäisi valvomattoman väärinkäytön;

3.  on vakuuttunut, että tutkimuksen laillistaminen tällä alalla voi avata uusia tieteellisiä ja terveydenhoitoon liittyviä rajoja ja tarjota runsaasti mahdollisia ratkaisuja nykyisin parantamattomissa oleviin tai vaikeasti parannettaviin sairauksiin, joista miljoonat ihmiset kärsivät;

4.  kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita osallistumaan tieteelliseen kehitykseen laillistamalla ihmisalkioita ja niiden kloonausta koskevan tutkimuksen lääketieteellisiin tarkoituksiin, jolloin tutkimus tapahtuu julkisen valvonnan alaisuudessa;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 315, 22.11.1993, s. 224.
(2) EYVL C 115, 14.4.1997, s. 92.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö