Πρόταση ψηφίσματος - B6-0558/2005Πρόταση ψηφίσματος
B6-0558/2005

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

24.10.2005

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Vytautas Landsbergis, Elisabeth Jeggle και Bernd Posselt
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν

Διαδικασία : 2005/2629(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0558/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0558/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0558/05

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν, της 1ης Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου με την οποία συμπεριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία και η Γεωργία, της 14ης Ιουνίου 2004,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν και τον Νότιο Καύκασο, ιδίως δε το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του με θέμα «Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας», της 20ής Νοεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση Χώρας της Επιτροπής για το Αζερμπαϊτζάν, της 2ας Μαρτίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν, η οποία διεξήχθη στις 18-19 Απριλίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της Βρετανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, της 6ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και τα πολυάριθμα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν, ιδίως δε το ψήφισμα της 22ας Ιουνίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τις ενδιάμεσες εκθέσεις των αποστολών εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τον Δείκτη Αντιλήψεως της Διαφθοράς 2005 της «Διεθνούς Διαφάνειας», ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου 2005 θα αποτελέσουν αποφασιστική δοκιμασία από την οποία θα κριθεί η δέσμευση του Αζερμπαϊτζάν υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δέσμευση την οποία ανέλαβε προσχωρώντας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σε άλλες διεθνείς συνθήκες,

Β.  έχοντας υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την σταθερότητα, την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ),

Γ.  έχοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΠΓ για το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο θα θέτει ορισμένες, από κοινού καθορισμένες, καίριες προτεραιότητες σε συγκεκριμένους τομείς για τα επόμενα πέντε έτη, βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης,

Δ.  έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διέκοψε τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες του Νότιου Καυκάσου που έχουν ενταχθεί στην ΕΠΓ μετά την έναρξη πτήσεων μεταξύ Βορείου Κύπρου και Μπακού, υπογραμμίζοντας ότι, εάν δεν εξευρεθεί λύση, η Επιτροπή θα αντιμετωπίζει στο εξής κάθε κράτος της περιοχής ξεχωριστά και θα επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις μόνο με την Αρμενία και την Γεωργία,

Ε.  έχοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις που απηύθυναν τα ευρωπαϊκά όργανα σε αξιωματούχους του Αζερμπαϊτζάν, το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης να πραγματοποιούν δημόσιες συναντήσεις και συγκεντρώσεις περιορίστηκε κατ` επανάληψη, ενώ δεκάδες διαδηλωτών ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν από όργανα της τάξης,

ΣΤ.  έχοντας υπόψη ότι ο αντιπολιτευόμενος τύπος και οι δημοσιογράφοι, εν μέσω μιας ανησυχητικής επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, αντιμετωπίζουν απειλές, δυσφημήσεις και πράξεις ψυχολογικής βίας παρά τις διακυρηχθείσες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει να ενταθούν εάν πρόκειται να υπάρξει ίση και δίκαιη πρόσβαση σε όλα τα κόμματα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου 2005, ο Πρόεδρος IIham Alieyev εξέδωσε στις 12 Μαΐου 2005 εκτελεστικό διάταγμα με θέμα την «Βελτίωση της Εκλογικής Πρακτικής στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν»,

Η.  έχοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Γαλλίας που απαρτίζουν την συμπροεδρία της «Ομάδας Μίνσκ» του ΟΑΣΕ, θα συνεδριάσουν στην Ουάσιγκτον στις 24-25 Οκτωβρίου 2005 προκειμένου να συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στην ειρηνευτική διαδικασία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με ιδιαίτερη έμφαση στην προγραμματισμένη συνάντησή τους με τους υπουργούς εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Λιουμπλιάνα,

Θ.  έχοντας υπόψη ότι o Πρόεδρος IIham Alieyev απηύθυνε προειδοποίηση στην Αρμενία, στις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με την ικανότητα της χώρας του να ανακτήσει δια της βίας τον υπό Αρμενικό έλεγχο θύλακο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και ανακοίνωσε την πρόθεση του Αζερμπαϊτζάν να διπλασιάσει τις αμυντικές δαπάνες του για το 2006, οι οποίες θα ανέλθουν στα 600 εκ. δολάρια,

1.  εκφράζει την λύπη του διότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων της αντιπολίτευσης στις ζητηθείσες τοποθεσίες στο κέντρο του Μπακού και καταδικάζει τον υπέρμετρο ζήλο και την βιαιότητα που επέδειξαν οι αστυνομικές δυνάμεις εναντίον των διαδηλωτών, ιδίως δε στα γεγονότα της 5ης Σεπτεμβρίου·

2.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων και την διεξαγωγή πλήρους και αντικειμενικής έρευνας των προαναφερθέντων γεγονότων, χωρίς να αγνοηθούν οι ευθύνες των δυνάμεων της τάξης· καλεί δε τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να εγγυηθούν τα φυσικά και αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων·

3.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να αποκαταστήσουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι της οποίας πρέπει να απολαύουν όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι υποψήφιοι· καλεί επίσης τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν, τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και στη πράξη, ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές θα πληρούν απολύτως τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και θα τηρούν τις συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE/ODIHR) και της Επιτροπής της Βενετίας· καλεί τέλος όλες τις παρατάξεις που θα λάβουν μέρος στις επερχόμενες εκλογές να διεξαγάγουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες κατά τρόπο ειρηνικό·

4.  εκφράζει την λύπη του διότι, στις 17 Οκτωβρίου 2005, οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα του Rasul Guliyev, ηγετικού στελέχους της αντιπολίτευσης και υποψηφίου στις εκλογές·

5.  τονίζει ότι πρέπει να τερματιστεί κάθε εκδήλωση βίας εις βάρος των δημοσιογράφων και του τύπου και ότι πρέπει να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία τους· καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι αυτουργοί της δολοφονίας του Elmar Husseinow, εκδότη του αντιπολιτευτικού ειδησεογραφικού περιοδικού Monitor·

6.  χαιρετίζει την απόφαση των δικαστηρίων του Αζερμπαϊτζάν, με την οποία διεγράφησαν από τα ποινικά μητρώα επιφανών ηγετών της αντιπολίτευσης τα ποινικά αδικήματα που είχαν σχέση με την διασάλευση της δημόσιας τάξης που επακολούθησε τις προεδρικές εκλογές του 2003, καθιστώντας κατ` αυτόν τον τρόπο δυνατή την υποψηφιότητά τους στις κοινοβουλευτικές εκλογές·

7.  καλεί μετ` επιτάσεως τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την διαφθορά που επικρατεί στην χώρα, ιδίως δε μέσω της αύξησης των πόρων που προορίζονται για εκπαιδευτικά προγράμματα και μέσω της εισαγωγής του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέψει τον αποτελεσματικό συντονισμό των προσπαθειών της κυβέρνησης και του δημόσιου τομέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

8.  εκτιμά ότι το σχέδιο δράσης για το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση γνήσιας δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· καλεί επ` αυτού την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να στηρίξει και αναπτύξει την κοινωνία των πολιτών στο Αζερμπαϊτζάν·

9.  χαιρετίζει τις συστάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με το Αζερμπαϊτζάν· καλεί δε την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να εφαρμόσει η τελευταία τις νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

10.  καλεί την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να επιλύσει το πρόβλημα που δημιούργησαν οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Μπακού και Βόρειας Κύπρου προκειμένου να διασφαλίσει ότι συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΠΓ δεν θα υπάρξει μόνο με την Αρμενία και τη Γεωργία·

11.  έχει την πεποίθηση ότι η «Ομάδα Μίνσκ» παρέχει τον απαιτούμενο μηχανισμό επίλυσης του προβλήματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών γύρω από το Αζερμπαϊτζάν· υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που κατέβαλαν από την αρχή του χρόνου οι κυβερνήσεις του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογος και φρονεί ότι και οι δύο χώρες μπορούν να βγουν νικήτριες από τις συνομιλίες·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.