Predlog resolucije - B6-0566/2005Predlog resolucije
B6-0566/2005

PREDLOG RESOLUCIJE

24.10.2005

z zahtevo za vključitev razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države v dnevni red
v skladu s členom 115 Poslovnika,
ki ga vlagajo Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Hélène Flautre in Bernat Joan i Marí
v imenu skupine Verts/ALE
o človekovih pravicah v Zahodni Sahari

Postopek : 2005/2632(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0566/2005
Predložena besedila :
B6-0566/2005
Sprejeta besedila :

B6‑0566/2005

Resolucija Evropskega parlamenta o človekovih pravicah v Zahodni Sahari

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Zahodni Sahari,

–  ob upoštevanju letnega poročila o človekovih pravicah po svetu v letu 2004 in politike EU na področju človekovih pravic,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov o Zahodni Sahari, zlasti resolucije z dne 28. aprila 2005,

–  ob upoštevanju podaljšanja mandata Misije ZN za referendum v Zahodni Sahari (MINURSO) do 31. oktobra 2005 v skladu z resolucijo 1598 (2005) Varnostnega sveta z dne 28. aprila 2005,

–  ob upoštevanju najnovejšega poročila o Zahodni Sahari, ki ga je generalni sekretar podal Varnostnemu svetu (aprila 2005),

–  ob upoštevanju nedavnih imenovanj posebnega predstavnika in posebnega odposlanca generalnega sekretarja Združenih narodov za Zahodno Saharo,

–  ob upoštevanju člena 115 svojega Poslovnika,

A.   ker je zelo zaskrbljen nad najnovejšimi poročili organizacije Amnesty International in Svetovne organizacije proti mučenju (OMCT) o hudih kršitvah človekovih pravic, storjenih nad saharskim prebivalstvom,

B.  ker je 151 saharskih vojnih ujetnikov še vedno zaprtih v Maroku, in ker je zlasti zaskrbljen nad položajem 37 saharskih političnih ujetnikov, še zlasti Aminatu Haidar in Alija Salema Tameka, dveh borcev za človekove pravice,

C.  ker so preiskave Organa za pravičnost in spravo v zvezi z osebami, ki so umrle v nezakonitih centrih za priprtje, pomagale razkriti, kje se nahajajo grobovi 57 oseb, žrtev prisilnega izginotja, med katerimi je bilo veliko število Saharcev,

D.  ker gibanje Polisario avgusta 2005 osvobodilo še zadnje 404 maroške vojne ujetnike, med katerimi so bili nekateri zaprti več kot 20 let,

E.  ker imajo maroške oblasti resnične težave pri soočanju s tokovi priseljencev, ki preko države potujejo v Evropo; ker se s tem priseljenskim pojavom Maroko ne more soočiti sam in ker morajo države članice Unije in zadevne sredozemske države partnerice hitro sprejeti skupni pristop na področju azilne politike in zakonitega priseljevanja,

F  ker je zelo zaskrbljen nad ponavljajočimi se kršitvami človekovih pravic, storjenimi nad priseljenci in prosilci za azil v sredozemski regiji, ter razmerami, s katerimi se soočajo te osebe, ki na poti do Evrope v veliko primerih prečkajo Maroko; nadalje je še posebej zaskrbljen nad množičnimi izgoni in pošiljanju konvojev priseljencev proti mejam Alžirije in Mavretanije,

G  ker je zaskrbljen nad podatki o zlorabi humanitarne pomoči, namenjene prebivalcem taborišč v Tindufu, in o nepravilnem delovanju pri dodeljevanju in razdeljevanju te pomoči,

1.  zahteva od maroških oblasti, da saharskemu prebivalstvu zagotovijo celovito in popolno uveljavljanje temeljnih svoboščin, kot so opredeljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic in v mednarodnih konvencijah; izrecno prosi maroške oblasti, da v celoti spoštujejo Konvencijo Združenih narodov proti mučenju;

2.  v zvezi s tem Komisijo in Svet poziva, naj pozorno spremljata spoštovanje teh konvencij pri izvajanju akcijskega načrta EU-Maroko in v okviru pododbora za človekove pravice;

3.  zahteva od maroških oblasti, naj v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom osvobodijo saharske vojne ujetnike;

4.  zahteva od maroških oblasti in gibanja Polisario, da v polni meri sodelujejo z Mednarodnim odborom rdečega križa, da bi razjasnili usodo ljudi, ki jih pogrešajo že od začetka konflikta;

5.  zahteva od Alžirije, da Visokemu komisariatu za begunce zagotovi dostop do taborišč v Tindufu ter s tem opravljanje njihove humanitarne dejavnosti in preštetje prebivalstva v teh taboriščih;

6.  ponovno poziva vpletene strani in države v regiji, naj še naprej v polni meri sodelujejo z Združenimi narodi pri iskanju izhoda iz slepe ulice in skupaj najdejo politično rešitev;

7.  upošteva resolucijo 1598 (2005) Varnostnega sveta, ki ponovno potrjuje svojo odločnost pomagati vpletenim stranem, da pridejo do pravične, trajne in za vse sprejemljive politične rešitve, ki bo omogočila samoodločbo prebivalstva Zahodne Sahare;

8.  poziva novega posebnega odposlanca generalnega sekretarja Združenih narodov, naj pripravi poročilo pred svojim odborom za zunanje zadeve in njegovimi pododbori ter svojo delegacijo za odnose s Magrebom;

9.  izrecno zahteva od maroških in alžirskih oblasti, naj pri izvajanju azilne politike in politike priseljevanja v celoti spoštujejo Ženevsko konvencijo o statusu beguncev ter zlasti načelo nevračanja, pravico do vložitve prošnje za azil in zavezanost k neorganiziranju skupinskih izgonov; poziva Maroko, da Visokemu komisariatu za begunce in nevladnim organizacijam zagotovi neoviran dostop do begunskih taborišč ;

10.  prav tako države članice in sredozemske države partnerice poziva, naj sprejmejo skupen pristop na področju azilne politike in politike zakonitega priseljevanja; poleg tega Svet in Komisijo poziva, naj to vprašanje obravnavata vsestransko in zlasti v sodelovanju z afriškimi državami, ki so neposredno vpletene;

11.  meni, da nov ribiški sporazum, ki sta ga nedavno sprejela Evropska unija in Maroko, ne sme nikakor predvideti ribolovnih dejavnosti Evropske unije v ozemeljskih vodah Zahodne Sahare po vzoru prejšnjega sporazuma (1994-1999), saj bi to negativno vplivalo na varnost v prehrani;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Afriške unije ter maroški vladi, alžirski vladi in gibanju Polisario.