Päätöslauselmaesitys - B6-0568/2005Päätöslauselmaesitys
B6-0568/2005

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

24.10.2005

joka pyydetään otettavaksi ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävän keskustelun esityslistalle
työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Charles Tannock
PPE-DE-ryhmän puolesta
ihmisoikeuksista Länsi-Saharassa

Menettely : 2005/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0568/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0568/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0568/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksista Länsi-Saharassa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Länsi-Saharasta aiemmin antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon mietintönsä maailman ihmisoikeustilanteesta vuonna 2004 (Coveneyn mietintö),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   on erittäin huolissaan Länsi-Saharan ihmisoikeustilanteesta sellaisena kuin siitä kerrotaan Amnesty Internationalin ja Kansainvälisen kidutuksen vastaisen järjestön (OMCT) raporteissa, joista käyvät ilmi Marokon ihmisoikeusrikkomukset (väkivaltaisuudet, kidutukset ja julma kohtelu) Länsi-Saharan siviiliväestöä kohtaan 21. toukokuuta 2005 lähtien,

1.  pitää myönteisenä Polisario-liikkeen päätöstä vapauttaa kaikki marokkolaiset sotavangit; kehottaa Marokkoa toimimaan samoin ja vapauttamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti 151 länsisaharalaista sotavankia, selvittämään yli 500 kadonneen länsisaharalaisen kohtalon, joista 43 on löydetty joukkohaudoista läheltä paikkaa, jossa Marokon viranomaiset pitivät heitä vankinaan (Agdz ja Kalaat Maggouna Marokossa); kehottaa Marokon hallitusta palauttamaan uhrien ruumiit heidän perheilleen, jotta nämä voivat viettää suru-ajan ja haudata läheisensä arvokkaasti;

2.  vaatii ihmisoikeusaktivistien Aminattou Haidarin ja Ali Salem Tamekin sekä 35 muun länsisaharalaisen poliittisen vangin vapauttamista;

3.  vaatii Länsi-Saharan kansan suojelua, heidän perusoikeuksiensa ja erityisesti sananvapauden ja liikkumisvapauden kunnioitusta ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevien perus- ja yleissopimusten määräysten mukaisesti;

4.  vaatii Marokon hallitusta sallimaan riippumattomien tarkkailijoiden, ihmisoikeusjärjestöjen ja kansainvälisen lehdistön vapaan pääsyn Länsi-Saharan alueelle; pahoittelee tähän liittyen useiden eurooppalaisten, erityisesti espanjalaisten, valtuuskuntien karkotusta;

5.  odottaa kiinnostuksella Länsi-Saharaan mahdollisimman pian lähetettävän valtuuskuntansa vierailun tuloksia;

6.  kannattaa Länsi-Saharan kiistan oikeudenmukaista ja lopullista ratkaisua, joka perustuu kansainväliseen oikeuteen ja lainsäädäntöön YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätöslauselmien mukaisesti;

7.  pyytää Marokon kuningaskuntaa ja Polisario-liikettä sekä naapurivaltioita ja Euroopan unionia tekemään täysimääräistä ja vilpitöntä yhteistyötä YK:n kanssa siirtomaavallan purkamisen loppuun saattamiseksi Länsi-Saharassa;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että YK:n pääsihteeri on nimittänyt henkilökohtaiseksi lähettilääkseen Länsi-Saharaan suurlähettiläs Van Valsumin ja erityisedustajaksi Francisco Bastagalin, jonka vastuulla on YK:n Länsi-Saharan kansanäänestystä valmisteleva valtuuskunta (MINURSO), sillä tämä saattaa merkitä uutta sysäystä konfliktin ratkaisemiselle;

9.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tukemaan aktiivisesti YK:n työtä rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi konfliktiin;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, Afrikan unionin puheenjohtajalle, Marokon hallitukselle ja Polisario-liikkeelle.