Πρόταση ψηφίσματος - B6-0571/2005Πρόταση ψηφίσματος
B6-0571/2005

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

24.10.2005

με αίτηση εγγραφής στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
των βουλευτών: Malmström και Anneli Jäätteenmäki
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα

Διαδικασία : 2005/2632(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0571/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0571/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0571/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 και το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ του 1967 σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα,

–  έχοντας υπόψη το από 15ης Μαρτίου 2000 προηγούμενο ψήφισμά του σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα,

–  έχοντας υπόψη την περί λαθρομετανάστευσης έκθεση της Τεχνικής Αποστολής που μετέβη στο Μαρόκο από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τις από 12ης Οκτωβρίου 2005 δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα στο θέμα της μετανάστευσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 του Κανονισμού του,

Α.  ανησυχώντας βαθύτατα λόγω των πληροφοριών ότι μεγάλες ομάδες μεταναστών από χώρες της Δυτικής Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών προσφύγων, συνελήφθησαν από Μαροκινές δυνάμεις και είτε απελάθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες στην Αλγερία είτε εγκαταλείφθηκαν σε ερημικές περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Μαυριτανία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες άτομα από την υποσαχάρια Αφρική συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες από τις μαροκινές αρχές στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των τελευταίων για την απομάκρυνση των μεταναστών από τις ζώνες που περιβάλλουν τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια, κατά τη διάρκεια των οποίων ορισμένοι μετανάστες σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν ενώ προσπαθούσαν να εισέλθουν στο έδαφος της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πολλά άτομα μεταφέρθηκαν πολύ μακριά με λεωφορεία και εγκαταλείφθηκαν με ελάχιστη ή και καθόλου τροφή και νερό σε ερημικές περιοχές στα σύνορα του Μαρόκου με την Αλγερία και τη Μαυριτανία, με αποτέλεσμα ορισμένοι να αποβιώσουν,

Δ.  πεπεισμένο ότι η μεταφορά και η εγκατάλειψη ανθρώπων σε ερημικές περιοχές χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα ανεύρεσης τροφής ή νερού συνιστά σοβαρότατη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη επιτραπεί σε ειδική ομάδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που έφθασε εκεί στις 11 Οκτωβρίου, να ταξιδέψει εκτός των ορίων της πρωτεύουσας του Μαρόκου, του Ραμπάτ,

ΣΤ.  ανησυχώντας για την απουσία ουσιαστικής προόδου προς μια δίκαιη και βιώσιμη πολιτική λύση στη διένεξη για τη Δυτική Σαχάρα που να είναι αποδεκτή από τις διάφορες πλευρές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διένεξη αυτή προκάλεσε απαράδεκτες κακουχίες και οδύνες σε αθώους ανθρώπους και οδήγησε σε μια αφόρητη από ανθρωπιστική άποψη κατάσταση που δεν πρέπει να γίνει άλλο ανεκτή,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία των προσφύγων δεν επιτρέπεται ποτέ να θυσιάζονται στο βωμό του αγώνα κατά της λαθρομετανάστευσης,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος αποτελεσματικός και ηθικός τρόπος αντιμετώπισης των μεταναστευτικών πιέσεων που ασκούνται επί της Ευρώπης συνίσταται σε μια συνολική πολιτική που θα αντισταθμίζει τον έλεγχο της μετανάστευσης με το σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων,

1.  πιστεύει ότι οι απελάσεις αυτές συνιστούν παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων του διεθνούς δικαίου επί θεμάτων προσφύγων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκφράζει φόβους για τη ζωή και την ασφάλεια των ατόμων που εγκαταλείφθηκαν στις παραμεθόριες περιοχές·

2.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα απελαύνεται από την ΕΕ χωρίς να έχει προηγουμένως εξετασθεί πλήρως κάθε αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας·

3.  χαιρετίζει κατ’ αρχήν την πρόταση της Επιτροπής περί βελτίωσης της ικανότητας παροχής προστασίας των χωρών σε περιοχές καταγωγής ή διέλευσης προσφύγων, με σκοπό τη δημιουργία των συνθηκών για βιώσιμες λύσεις επανεγκατάστασης, τοπικής ενσωμάτωσης και εκούσιου επαναπατρισμού·

4.  είναι πεπεισμένο ότι η πρόσβαση σε τροφή, νερό και ιατρική περίθαλψη συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα που ο καθένας πρέπει να μπορεί να απολαύει ανά πάσα στιγμή ανεξάρτητα από την εθνικότητά του ή το νόμιμο ή παράνομο χαρακτήρα της διαμονής του σε μια χώρα·

5.  αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών να ελέγχουν τα σύνορά τους και να ρυθμίζουν την είσοδο των αλλοδαπών στην επικράτειά τους, τονίζει όμως ότι το Μαρόκο έχει υποχρέωση δυνάμει του διεθνούς δικαίου να προστατεύει επί του εδάφους του τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των λαθρομεταναστών·

6.  καλεί την κυβέρνηση του Μαρόκου να επιτρέψει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ομάδα της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να έρθει σε επαφή με τα άτομα που την ενδιαφέρουν·

7.  επικροτεί την επικείμενη μετάβαση αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Θέουτα και τη Μελίγια στις 7-10 Δεκεμβρίου και αναμένει από τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Μαρόκου να συνεργαστούν πλήρως·

8.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την εταιρική της σχέση με το Μαρόκο αντιμετωπίζοντας το θέμα της μετανάστευσης, που αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, και να βοηθήσει τη χώρα αυτή στην προσπάθειά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει δυνάμει της Σύμβασης της Γενεύης του 1951·

9.  επιμένει ότι η Διάσκεψη Κορυφής που θα εορτάσει την 10η επέτειο της «διαδικασίας της Βαρκελώνης» στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2005 θα πρέπει επίσης να έχει το θέμα της μετανάστευσης μεταξύ των σημαντικότερων σημείων της ημερήσιας διάταξής της προκειμένου να εγκριθούν πρωτοβουλίες για μια ευρύτερη ευρωμεσογειακή συνεργασία στο τομέα της μετανάστευσης και να διασφαλιστεί μια αντιμετώπιση του θέματος της μετανάστευσης που να απηχεί την παναφρικανική φύση της πρόκλησης·

10.  πιστεύει ότι τα ζητήματα που έχουν σχέση με τη μετανάστευση θα πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και ότι πρέπει να ετοιμασθεί ένα κοινό πρόγραμμα ΕΕ-ΑΕ επί τη ευκαιρία της «τρόϊκας» ΕΕ-ΑΕ που θα συνεδριάσει την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2005·

11.  καλεί την «τρόϊκα» ΕΕ-ΑΕ να ορίσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για μια καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης και για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και του δουλεμπορίου·

12.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ξεκινήσουν πολιτικές συνομιλίες για το μέλλον ολόκληρης της περιοχής πέρα από οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία για την επιβολή των διεθνών αποφάσεων·

13.  στηρίζει θερμά τον Γ.Γ. του ΟΗΕ και τον Ειδικό Απεσταλμένο του στις προσπάθειές τους για την επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής λύσης στη διένεξη για τη Δυτική Σαχάρα·

14.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα γειτονικά κράτη και την ΕΕ να συνεργασθούν ενεργότερα με τον ΟΗΕ για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη διένεξη·

15.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν δεόντως τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργασθούν με τον ΟΗΕ για την αποδοχή και εφαρμογή του Ειρηνευτικού Σχεδίου·

16.  καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Σαχράουϊ πρόσφυγες και ειδικότερα να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον λαό των Σαχράουϊ, ιδίως στους τομείς των τροφίμων, του νερού, της υγείας και της εκπαίδευσης·

17.  επαναλαμβάνει την απόφασή του να αποστείλει αντιπροσωπεία στη Δυτική Σαχάρα να επαληθεύσει επί τόπου τις εξελίξεις·

18.  ζητεί από την αντιπροσωπεία του στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση που θα συνεδριάσει στο Ραμπάτ στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2005 να εξετάσει στην ολομέλειά της τα θέματα της λαθρομετανάστευσης και της Δυτικής Σαχάρας·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στον Γ.Γ. της Αφρικανικής Ένωσης, στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Μαρόκου και στο Frente Polisario.