Predlog resolucije - B6-0571/2005Predlog resolucije
B6-0571/2005

PREDLOG RESOLUCIJE

24.10.2005

z zahtevo za uvrstitev na dnevni red za razpravo o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države
v skladu s členom 115 Poslovnika,
ki ga vlagajo Cecilia Malmström in Anneli Jäätteenmäki
v imenu skupine ALDE
o Zahodni Sahari

Postopek : 2005/2632(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0571/2005
Predložena besedila :
B6-0571/2005
Sprejeta besedila :

B6‑0571/05

Resolucija Evropskega parlamenta o Zahodni Sahari

Evropski parlament,

-  ob upoštevanju Konvencije ZN iz leta 1951 in Protokola ZN o statusu beguncev iz leta 1967,

-  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov o Zahodni Sahari,

-  ob upoštevanju svoje predhodne resolucije s 15. marca 2000 o Zahodni Sahari,

-  ob upoštevanju poročila tehnične misije v Maroku od 7. do 11. oktobra 2005 o nezakonitem priseljevanju,

-  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z 12. oktobra 2005 o trenutnih težavah pri priseljevanju,

-  ob upoštevanju člena 115 svojega Poslovnika,

A.  močno zaskrbljen zaradi poročil o velikih skupinah priseljencev, vključno z morebitnimi begunci, iz zahodnoafriških držav, ki so jih zbrale maroške sile in jih po hitrem postopku izgnale v Alžirijo ali jih pustile v puščavi blizu meje z Mavretanijo;

B.  ker so maroške oblasti v zadnjih dneh zajele več sto posameznikov iz podsaharske Afrike v okviru njihovih naporov, da bi odstranile priseljence z območij okrog španskih enklav Ceuta in Melilla, kjer je bilo nekaj priseljencev ubitih ali ranjenih, ko so poskusili vstopiti na ozemlje EU;

C.  ker so po poročilih številne z avtobusi prepeljali zelo daleč in jih pustili z malo ali brez hrane in vode na puščavskih območjih ob maroški meji z Alžirijo in Mavretanijo, po poročilih je zato nekaj priseljencev umrlo,

D.  v prepričanju, da je vožnja ljudi v puščavska območja brez dostopa do hrane ali vode zelo resna kršitev človekovih pravic,

E.  ker posebna ekipa UNCHR, poslana 11. oktobra, še vedno nima dovoljenja za potovanja izven maroškega glavnega mesta Rabat,

F.  zaskrbljen zaradi pomanjkanja pomembnega napredka pri iskanju pravične in dolgoročne politične rešitve spora o Zahodni Sahari, ki bi bila sprejemljiva za različne strani,

G.  ker ta konflikt povzroča nedolžnim ljudem nesprejemljive stiske in trpljenje in je pripeljal do nevzdržnega humanitarnega položaja, ki se ga ne sme več dopuščati,

H.  ker se v boju proti nezakonitemu priseljevanju nikoli ne sme žrtvovati človekovih pravic in zaščite beguncev,

I.  ker je edini učinkoviti in načelni način za reševanje pritiskov priseljevanja na Evropo celovita politika, ki ohranja ravnovesje med nadzorom priseljevanja in spoštovanjem mednarodnih obveznosti,

1.  meni, da te deportacije kršijo temeljno zaščito mednarodnega begunskega prava in prava o človekovih pravicah, ter izraža bojazen za življenja in varnost ljudi, ki so ostali na obmejnih področjih;

2.  meni, da so države članice dolžne zagotoviti, da se nikogar ne izžene iz ozemlja Unije brez popolne obravnave kakršnihkoli prošenj za mednarodno zaščito;

3.  načeloma pozdravlja predlog Komisije o izboljšanju zaščitnih zmogljivosti držav na območjih izvora in prehoda beguncev, da bi ustvarili pogoje za trajne rešitve, ki vključujejo ponovno naselitev, vključevanje v okolje in prostovoljno vrnitev;

4.  trdno verjame, da so dostop do hrane, vode in zdravniške oskrbe temeljne pravice, ki morajo biti vedno dostopne vsakomur ne glede na narodnost ali zakonitost bivanja v državi;

5.  priznava pravico držav, da nadzorujejo njihove meje in uravnavajo vstop nedržavljanov na njihovo ozemlje, vendar vztraja, da je po mednarodnem pravu Maroko dolžan zaščititi osnovne človekove pravice vseh posameznikov znotraj njegovega ozemlja, vključno z nezakonitimi priseljenci;

6.  poziva maroško vlado naj skupini Komisije ZN za človekove pravice brez odlašanja dovoli dostop do zadevnih oseb;

7.  pozdravlja dejstvo Evropskega parlamenta, da od 7. do 10. decembra 2005 pošlje delegacijo v Ceuto in Mellilo in pričakuje popolno sodelovanje španske in maroške vlade;

8.  poziva EU, da okrepi partnerstvo z Marokom v obravnavanju priseljevanja, ki predstavlja veliko težavo za vse zadevne države in da pomaga Maroku v njegovih prizadevanjih pri upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1951;

9.  vztraja pri dejstvu, da mora biti na vrhu desete obletnice, ki bo 27. in 28. novembra 2005 zasedala v okviru Barcelonskega procesa, priseljevanje visoko na dnevnem redu z namenom, da sprejmejo iniciative za povišano Euromed sodelovanje o priseljevanju in konkretne ukrepe s katerimi bodo zagotovili pristop k priseljevanju, ki pravilno odseva vseafriško naravo izziva;

10.  verjame, da mora biti vprašanje priseljevanja na dnevnem redu prihajajoče seje med EU in Afriško unijo (AU); skupni program EU-AU mora biti pripravljen za trojko EU-AU, ki bo 1. in 2. decembra 2005;

11.  vabi trojko AU-EU, naj določi število konkretnih pobud usmerjenih v boljše upravljanje priseljevanja, spoprijemanje s priseljevanjem ter nezakonitim priseljevanjem in trgovine z ljudmi ter tihotapljenja ljudi;

12.  poziva vse vpletene strani, da sodelujejo v političnih razpravah o prihodnosti celotne regije, ki presegajo možne sporazume o uveljavljanju mednarodnih resolucij;

13.  močno podpira generalnega sekretarja Združenih narodov in njegovega posebnega odposlanca v njunih prizadevanjih, da dosežeta skupno sprejemljivo politično rešitev konflikta v Zahodni Sahari;

14.  vabi vse vpletene strani, sosednje države in EU da aktivno sodelujejo z Združenimi narodi v iskanju pravične in končne rešitve konflikta;

15.  poziva Svet in Komisijo, naj primerno vzpodbudi vpletene strani, da sodelujejo z Združenimi narodi pri sprejemanju in izvajanju mirovnega načrta;

16.  poziva Komisijo, naj poveča humanitarno pomoč saharskim beguncem in še posebej, naj poveča humanitarno pomoč prebivalcem Sahare zlasti na področju hrane , vode, zdravstva in izobraževanja;

17.  ponovno poudarja odločitev, da pošlje delegacijo Evropskega parlamenta v Zahodno Saharo, ki bo ocenila razvoj stanja na terenu;

18.  poziva delegacijo pri Evro-sredozemski parlamentarni skupščini (EMPA), ki se bo 20. in 21. novembra 2005 sestala v Rabatu, naj obravnava vprašanje priseljevanja in Zahodne Sahare na prihajajočem plenarnem zasedanju EMPA;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Afriške unije, Parlamentu ter vladi Maroka in gibanju Polisario.