Predlog resolucije - B6-0582/2005Predlog resolucije
B6-0582/2005

PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

26.10.2005

v skladu s členom 202 Poslovnika,
ki ga vlaga Richard Corbett
Predlog spremembe člena 80
Kodifikacija

B6‑0582/2005

POSLOVNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

Izvirno besediloPredlogi sprememb

Predlog spremembe 1

Člen 80

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog uradne kodifikacije zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Če se ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, se uporablja postopek iz člena 43.2. Predsednik pristojnega odbora ali poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko sodeluje pri pregledu in reviziji predloga kodifikacije. Po potrebi lahko pristojni odbor da svoje mnenje vnaprej.3. Ne glede na določbe člena 43(3) se poenostavljeni postopek ne more uporabljati v zvezi s predlogom uradne kodifikacije, kadar temu postopku nasprotuje večina članov odbora, pristojnega za pravne zadeve, ali pristojnega odbora.1. Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog uradne kodifikacije ali poenostavitve zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Če se ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, se uporablja postopek iz člena 43.2. Predsednik pristojnega odbora ali poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko sodeluje pri pregledu in reviziji predloga kodifikacije ali poenostavitve. Po potrebi lahko pristojni odbor da svoje mnenje vnaprej.3. Ne glede na določbe člena 43(3) se poenostavljeni postopek ne more uporabljati v zvezi s predlogom uradne kodifikacije ali poenostavitve, kadar temu postopku nasprotuje večina članov odbora, pristojnega za pravne zadeve, ali pristojnega odbora.

Or.  en