PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
PDF 92kWORD 55k
26.10.2005
PE 364.163v01-00
 
B6‑0582/2005
v skladu s členom 202 Poslovnika,
ki ga vlaga Richard Corbett
Predlog spremembe člena 80
Kodifikacija

 
B6‑0582/2005

POSLOVNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1

Člen 80

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog uradne kodifikacije zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Če se ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, se uporablja postopek iz člena 43.2. Predsednik pristojnega odbora ali poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko sodeluje pri pregledu in reviziji predloga kodifikacije. Po potrebi lahko pristojni odbor da svoje mnenje vnaprej.3. Ne glede na določbe člena 43(3) se poenostavljeni postopek ne more uporabljati v zvezi s predlogom uradne kodifikacije, kadar temu postopku nasprotuje večina članov odbora, pristojnega za pravne zadeve, ali pristojnega odbora. 1. Kadar Komisija Parlamentu predloži predlog uradne kodifikacije ali poenostavitve zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Če se ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, se uporablja postopek iz člena 43.2. Predsednik pristojnega odbora ali poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko sodeluje pri pregledu in reviziji predloga kodifikacije ali poenostavitve. Po potrebi lahko pristojni odbor da svoje mnenje vnaprej.3. Ne glede na določbe člena 43(3) se poenostavljeni postopek ne more uporabljati v zvezi s predlogom uradne kodifikacije ali poenostavitve, kadar temu postopku nasprotuje večina članov odbora, pristojnega za pravne zadeve, ali pristojnega odbora.

Or.  en

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov