Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0074/2006Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0074/2006

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  24.1.2006

  a B6-0347/2005 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
  az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
  Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében
  a nemzeti gazdálkodási nyilatkozatokról

  Eljárás : 2005/2654(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B6-0074/2006
  Előterjesztett szövegek :
  B6-0074/2006
  Elfogadott szövegek :

  B6‑0074/2006

  az Európai Parlament állásfoglalása a nemzeti gazdálkodási nyilatkozatokról

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Szerződés 274. cikkére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

  A.  mivel a 2003-as mentesítési állásfoglalásban (T6-0092/2005, 2005. április 15-én elsöprő többséggel elfogadva) javasolta, hogy valamennyi tagállam adjon ki az uniós források felhasználásáról szóló előzetes közzétételi nyilatkozatot, valamint éves utólagos megbízhatósági nyilatkozatot;

  B.  mivel az Európai Bizottság üdvözölte a kezdeményezést, és azt belefoglalta az integrált belső ellenőrzési kerethez vezető útitervről szóló közleményébe;

  C.  mivel az Európai Számvevőszék észrevételei a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét érintő főbb problémákat elsősorban egyértelműen a tagállamok szintjére helyezik;

  D.  mivel a 2005. november 8-i ECOFIN Tanács nem fogadta el a Parlament nemzeti szintű nyilatkozatokról szóló javaslatát;

  1.  üdvözli a Bizottság támogatását a javasolt új eszközök tekintetében és tudomásul veszi, hogy a Bizottság a jogosulatlan igazolások témáját egyik stratégiai prioritásává emelte a 2009-ig tartó periódusra;

  2.  szilárd meggyőződése, hogy nem több, hanem jobb ellenőrzésre van szükség és az igazolásnak elsősorban a tagállamoktól és nem a Bizottságon keresztüli, fokozottabb helyszíni ellenőrzésekből kell származnia;

  3.  hiszi, hogy a tagállamok felügyeleti és ellenőrző rendszerek hatásos megvalósítására irányuló komolyabb előrelépése nélkül, illetve e rendszerek gyengeségeinek feltárására tett, határozott kötelezettségvállalások híján, a Bizottság nem lesz képes az ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó, megfelelő információ megszerzésére;

  4.  mélységes csalódását fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem képviseltette magát a Parlamentnek a Számvevőszékkel a 2004-es éves jelentés tárgyában folytatott vitáján, illetve az ebből levonható következtetés miatt azaz, hogy a Tanács nem mutat érdeklődést a mentesítési eljárás iránt;

  5.  felhívja a Tanács soros elnökségét és a tagállamok képviselőit, hogy a jövőben biztosítsanak magasabb prioritást a mentesítési eljárásnak;

  6.  úgy ítéli meg, hogy a nemzeti szintű nyilatkozatok egyszerű, de fontos eszközei a felügyeleti és ellenőrző rendszerek megvalósítása javításának, és alapvető szerepet játszanak a tagállamok elszámoltathatóságának növelésében;

  7.  úgy ítéli meg, hogy az ilyen nyilatkozatok teljesen megfelelnek a Szerződés 274. cikkének[1];

  8.  tudomásul veszi, hogy egyes esetekben e nemzeti nyilatkozatok a gyakorlatban a nemzeti kereten belül több, és nem pusztán egyetlen, nyilatkozatból állnak a bizonyos tagállamokra jellemző, szövetségi, decentralizált politikai rendszer tiszteletben tartása érdekében;

  9.  hangsúlyozza, hogy a Parlament elsőrendű alapelve az, hogy a tagállamok illetékes politikai hatóságai teljes felelősséget vállaljanak a rendelkezésre bocsátott forrásokért;

  10.  felhívja a figyelmet arra, hogy rendkívül fontos a felügyeleti és ellenőrző rendszerek hatékony megvalósítása különösen uniós összefüggésben, ahol a költségvetés jelentős része magas kockázatú költségeket tartalmaz, mivel ezeket a kedvezményezettektől származó információk határozzák meg;

  11.  úgy ítéli meg, hogy a jogosulatlan megbízhatósági nyilatkozat nem valósítható meg anélkül, hogy a tagállamok jelentős előrelépést nem tennének a felügyeleti és ellenőrző rendszerek megvalósítása terén, valamint sajnálja, hogy a jelenlegi körülmények között nem várható az EU-költségvetését és „Brüsszel” pénzfelhasználását érintő kritikák megszűnése;

  12.  emlékeztet arra, hogy 2005. június 8-án (P6_TA(2005)0224) kijelentette, hogy a kért nemzeti nyilatkozatok híján nem fogadhatja el az új, 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó, új pénzügyi tervről szóló intézményközi megállapodást;

  13.  felhívja a Tanácsot, hogy vizsgálja felül a 2005. november 8-i ülésen levont következtetéseit annak érdekében, hogy utat nyisson a Parlamenttel az új pénzügyi tervről folytatandó, konstruktív párbeszéd előtt és, hogy az adófizetők várakozásainak megfelelően a tagállamokban az EU kiadásait hatékonyan felügyelő és ellenőrző rendszereket hozhassanak létre és hajthassanak végre;

  14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányának, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Beruházási Banknak, valamint a tagállamok nemzeti és regionális ellenőrzési intézményeinek.