Predlog resolucije - B6-0083/2006Predlog resolucije
B6-0083/2006

  PREDLOG RESOLUCIJE

  25.1.2006

  k vprašanju za ustni odgovor B6-0346/2005
  v skladu s členom 108(5) Poslovnika,
  ki ga vlagajo Carmen Fraga Estévez, David Casa in Ioannis Gklavakis
  v imenu skupine PPE-DE,
  Heinz Kindermann v imenu skupine PSE,
  Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL in
  Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN
  o sprejetju ukrepov za izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemlju

  Postopek : 2005/2659(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B6-0083/2006
  Predložena besedila :
  B6-0083/2006
  Sprejeta besedila :

  B6‑0083/2006

  Resolucija Evropskega parlamenta o sprejetju ukrepov za izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemlju

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2003)0589),

  –  ob upoštevanju osnutka poročila Odbora za ribištvo (A6-0112/2005), sprejetega 9. junija 2005,

  –  ob upoštevanju člena 108(5) Poslovnika,

  A.  ker je sprejetje imenovanega poročila plod tesnega sodelovanja s Komisijo, ki je privedlo do dogovora med poslanci in generalnim direktoratom za ribištvo pri Komisiji,

  B.  ker so edini danes veljavni ukrepi o ribolovu v Sredozemlju bili sprejeti že leta 1994 in ker ti ukrepi, ki so že tedaj bili zastareli, ne zadevajo drugih morja Evropske unije, kjer veljajo ukrepi o trajnostnem ribolovu,

  C.  ker pomanjkanje predpisov na področju ribolova na tem območju Evropske unije povzroča čedalje večjo diskriminacijo med evropskimi ribiči,

  D.  ker so zaloge nekaterih rib z visoko tržno vrednostjo že v zelo kritičnem stanju,

  1.  izraža zaskrbljenost zaradi pasivnosti Sveta, kar bi lahko pomenilo pomanjkanje zanimanja za Sredozemlje, čeprav je to področje, kar zadeva ribolov, znano kot eno izmed najbolj raznolikih in vsestranskih z biološkega, ekološkega, socialnega in gospodarskega stališča;

  2.  izraža zaskrbljenost, ker taka pasivnost ovira sprejetje odgovornejših ukrepov, bolj v skladu s splošnim okvirom skupne ribiške politike, in je v neskladju s cilji trajnostnega razvoja;

  3.  izraža zaskrbljenost, ker obstaja možnost, da mednarodne obveznosti Evropske unije o izkoriščanju ribolova, predvsem na področju regionalnih ribiških organizacij za Sredozemlje (CGPM-Generalni odbor za ribolov v Sredozemlju in ICCAT-Mednarodni odbor za zaščito atlantske tune) ne bodo spoštovane, če ne bo hitro sprejeta nobena odločitev;

  4.  zato zahteva od Sveta, da naredi vse potrebno, da bodo ukrepi za izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemlju sprejeti v najkrajšem možnem roku;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.