Rezolūcijas priekšlikums - B6-0188/2006Rezolūcijas priekšlikums
B6-0188/2006

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

14.3.2006

Ievērojot Reglamenta 113. pantu,
iesniedza Cristiana Muscardini
par anarhiju internetā

B6‑0188/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcijas priekšlikums par anarhiju internetā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par internetu.

–  ņemot vērā Reglamenta 113. pantu,

A.  tā kā ir konstatēts, ka tiešsaistes tērzētavu noziedzīgai izmantošanai ir nopietnas sekas;

B.  tā kā palielinās sūdzību skaits par tīmeklī notiekošu izspiešanu, krāpšanu un vardarbību, kas neaprobežojas tikai ar virtuālo vidi;

C.  tā kā notiek krāpšanas un cita veida pārkāpumi, kas no kibervides nonāk tiesā;

D.  tā kā upuri ir ne tikai pieaugušie un amatpersonas, bet par tādiem aizvien biežāk kļūst nepilngadīgie;

E.  tā kā ir konstatēts, ka pieaug sūdzību skaits par tiesību aizskārumiem tīmeklī — Itālijā vien ir iesniegti apmēram pieci miljoni sūdzību, tas ir, par 15% vairāk, salīdzinot ar 2004. gadu;

F.  tā kā saskaņā ar aplēsēm virtuālo krāpnieku skaits ir gandrīz trīs miljoni, no kuriem 60% ir sievietes;

G.  tā kā notiek arī izmeklēšana par pašnāvībām vai izvarošanām, kuru aizsākums ir aizdomīgi kontakti,

1.  prasa Padomei un Komisijai izstrādāt pamatnoteikumus, lai tīmeklī novērstu vispārēju anarhiju, kura rada ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību, kā arī pārprastu brīvību, kam ir visnopietnākās sekas, tostarp iespējas teroristiem slepeni vienoties ar organizētās noziedzības pasaules pārstāvjiem vai izplatīt bērnu pornogrāfiskos materiālus un tirgoties ar orgāniem.