Ontwerpresolutie - B6-0188/2006Ontwerpresolutie
B6-0188/2006

ONTWERPRESOLUTIE

14.3.2006

ingediend overeenkomstig artikel 113 van het Reglement
door Cristiana Muscardini
over de Internetanarchie

B6‑0188/2006

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de Internetanarchie

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn voorgaande resoluties over het Internet,

–  gelet op artikel 113 van zijn Reglement,

A.  gezien de noodlottige gevolgen van het misbruik dat wordt gemaakt van chatboxen,

B.  overwegende dat steeds vaker aangifte wordt gedaan van geenszins virtuele gevallen van afpersing, bedrog en geweld op het Internet,

C.  gezien de gevallen van overspel en misdrijven als gevolg van chatten die tot rechtszaken leiden,

D.  overwegende dat niet alleen toerekeningsvatbare volwassenen het slachtoffer worden, maar steeds vaker ook kinderen,

E.  overwegende dat in 2005 alleen al in Italië zo'n 5.000 keer aangifte is gedaan van Internetmisdrijven, een toename met 15% vergeleken bij 2004,

F.  overwegende dat er naar schatting 3 miljoen virtuele overspeligen zijn, waarvan 60% vrouwen,

G.  overwegende dat de politie onderzoek verricht naar gevallen van zelfmoord en verkrachting die het gevolg zijn van verdachte contacten,

1.  verzoekt de Raad en de Commissie globale regels vast te stellen om te voorkomen dat op het Internet volledige anarchie heerst en dat het net tot misbruik en geweldpleging leidt in plaats van tot vrijheid, met alle gevolgen vandien zoals verbindingen met terroristen en de georganiseerde criminaliteit, de verbreiding van kinderpornografie en de handel in menselijke organen.