Návrh uznesenia - B6-0188/2006Návrh uznesenia
B6-0188/2006

NÁVRH UZNESENIA

14.3.2006

ktorý v súlade s článkom 113 rokovacieho poriadku
predkladá Cristiana Muscardini
o anarchii na internete

B6‑0188/2006

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o anarchii na internete

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa internetu,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

A.  vzhľadom na nepriaznivé dôsledky podvodného zneužívania diskusných fór na internete (tzv. „chat“),

B.  vzhľadom na zvýšený počet trestných oznámení vo veci vydierania, podvodov a násilia, ktoré sa objavujú na sieti, pričom však vôbec nie sú virtuálne,

C.  vzhľadom na nevery a priestupky, ktoré sa začínajú na diskusných fórach a končia potom na súde,

D.  vzhľadom na to, že obeťami nie sú len dospelé a zodpovedné osoby, ale čoraz častejšie i maloletí,

E.  vzhľadom na to, že len v samotnom Taliansku bolo podaných približne 5000 trestných oznámení za trestné činy na sieti, čo je 15% nárast v porovnaní s rokom 2004,

F.  vzhľadom na to, že podľa odhadov sú asi tri milióny ľudí virtuálne neverných svojmu partnerovi, pričom 60% z nich tvoria ženy,

G.  vzhľadom na to, že sa vyšetrujú prípady spáchania samovraždy alebo znásilnenia, ktoré mali pôvod v podozrivých kontaktoch,

1.  žiada Radu a Komisiu, aby určili pravidlá nevyhnutné na zamedzenie úplnej anarchie na sieti, ktorá je zdrojom zneužívania a násilia, a nie nesprávne interpretovanej slobody, a vedie k závažným dôsledkom, akým je skontaktovanie sa teroristov a organizovaného zločinu alebo šírenie detskej pornografie a obchodu s ľudskými orgánmi.