Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Procedure : 2006/2531(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0275/2006

Indgivne tekster :

B6-0275/2006

Forhandlinger :

PV 26/04/2006 - 13
CRE 26/04/2006 - 13

Afstemninger :

PV 27/04/2006 - 5.14
CRE 27/04/2006 - 5.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0314

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 88kWORD 38k
26.6.2006
PE 373.247v02-00
 
B6‑0275/2006/rév.
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0002/2006
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Giuseppe Gargani
for Retsudvalget
om ændring af protokollen om privilegier og immuniteter

Europa-Parlamentets beslutning om ændring af protokollen om privilegier og immuniteter 
B6‑0275/2006/rév.

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 23. juni 2005 om ændring af afgørelsen af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer,

– der henviser til erklæring af 6. juni 2005 fra medlemsstaternes repræsentanter, forsamlet i Rådet, hvori de enedes om, at de, "når et instrument, der fastsætter Europa-Parlamentets medlemmers statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af deres hverv, vedtages i overensstemmelse med traktatens artikel 190, stk. 5, vil behandle Europa-Parlamentets anmodning om en revision af de relevante bestemmelser i protokollen af 1965 vedrørende Det Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, for så vidt angår Europa-Parlamentets medlemmer, med henblik på at nå frem til en konklusion hurtigst muligt",

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at det i sin beslutning af 23. juni 2005 anførte, at erklæringen af 3. juni var en væsentlig forudsætning for et kompromis med Rådet vedrørende statutten,

B. der henviser til, at det i sin beslutning af 23. juni 2005 fastholdt, at "det samlede kompromis om statutten for Europa-Parlamentets medlemmer [skulle bestå] af følgende elementer:

   a)en særskilt og uafhængig behandling af den del af medlemsstatutten, som hører ind under den sekundære ret, og af den del, som hører ind under primærretten, og vedtagelse af de to dele efter de institutionelle bestemmelser, der gælder for dem hver især,
   b)i tilknytning til den del, der hører ind under primærretten, opfordres medlemsstaterne til at revidere de bestemmelser, der vedrører Europa-Parlamentets medlemmer, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter af 8. april 1965 og til at anvende den statut, der blev vedtaget den 3.-4. juni 2003, som model",

1. minder om Rådets tilsagn om at ville behandle Europa-Parlamentets anmodning om en revision af de bestemmelser i protokollen af 1965 vedrørende Det Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, der vedrører Europa-Parlamentets medlemmer, med henblik på at nå frem til en konklusion hurtigst muligt; håber desuden, at der som led i revisionen vil blive indføjet en bestemmelse, der giver Parlamentet mulighed for at anlægge søgsmål ved Domstolen med henblik på at værne om de privilegier og immuniteter, protokollen garanterer det;

2. bekræfter, at den statut, som Europa-Parlamentet vedtog den 3.-4. juni 2003, skal danne grundlag for revisionen;

3. opfordrer Rådet til at sikre behørig inddragelse af Europa-Parlamentet i revisionen;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik