Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0464/2006Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0464/2006

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

4.9.2006

a B6-0326/06 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Giuseppe Gargani
a Jogi Bizottság nevében
az európai szerződésjogról

Eljárás : 2006/2603(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0464/2006
Előterjesztett szövegek :
B6-0464/2006
Elfogadott szövegek :

B6‑0464/06

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai szerződésjogról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az európai szerződésjog és a közösségi vívmányok felülvizsgálata tekintetében követendő útról szóló, 2006. március 23-i állásfoglalására (P6-TA-PROV(2006)0109),

–  tekintettel 1989. május 26-i, 1994. május 6-i, 2001. november 15-i és 2003. szeptember 2-i állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság 2005. szeptember 23-i, „Az elért haladásról szóló első évi jelentés az európai szerződésjogról és a közösségi vívmányok felülvizsgálatáról” című jelentésére (COM(2005)0456 végleges), amelyben azt állítja, hogy a fogyasztóvédelmi „vívmányok felülvizsgálata (...) alapjául szolgál a szélesebb körű CFR (közös referenciakeret) kidolgozásának”,

–  tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, „Az európai szerződésjog és a közösségi vívmányok felülvizsgálata tekintetében a követendő útról” című közleményre (COM(2004)0651 végleges), amelyben a bizottság kimondja, hogy „a Bizottság adott esetben a szerződésjog területén meglévő közösségi vívmányok és a jövőbeli jogi eszközök minőségének és koherenciájának javítása érdekében benyújtott javaslatai kidolgozása során a CFR-t eszköztárként fogja használni”,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

–  mivel 2006. március 23-i állásfoglalásában rámutatott, hogy nem világos, hogy az európai szerződésjogi kezdeményezés hová fog vezetni a gyakorlati eredmények szempontjából, vagy hogy a kötelező erejű eszközöket milyen jogalap alapján fogadják majd el;

–  mivel 2006. március 23-i állásfoglalása többek között megkívánta, hogy a Bizottság nyilatkozzon arról, munkája későbbi szakaszában mit kíván javasolni a CFR-rel foglalkozó munkaértekezletek és a kutatócsoportok eredményeinek felmérésére,

1.  ismét hangot ad meggyőződésének, hogy az egységes belső piac nem lehet teljes mértékben működőképes, ha nem tesznek további lépéseket a polgári jog harmonizálása felé;

2.  emlékeztet, hogy az európai szerződésjogra irányuló kezdeményezés a legjelentősebb folyamatban lévő kezdeményezés a polgári jog területén;

3.  határozottan támogatja a szélesebb körű CFR-re alapuló megközelítést a fogyasztóvédelem területén túlmutató általános szerződésjogi problémák kapcsán;

4.  hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálata mellett a szélesebb körű CFR-re irányuló munkának is folytatódnia kell; felhívja a Bizottságot, hogy a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatával párhuzamosan folytassa a szélesebb körű CFR-re irányuló projektet is;

5.  hangsúlyozza, hogy bár a CFR végső célja és jogi formája még nem tisztázott, a projekten folyó munkát jól kell végezni, tekintettel arra, hogy a hosszú távú végeredmény egy jogilag kötelező érvényű eszköz lehet; a jövőbeli eszköz lehetséges céljait és jogi formáját tekintve minden lehetőséget nyitva kell tartani;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy a szerződésjogi kérdésekkel kapcsolatosan ne terjesszen elő újabb jogalkotási javaslatokat, míg a szélesebb körű CFR-re vonatkozó munka be nem fejeződik;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy a Parlamentet mindvégig vonja be a CFR-rel kapcsolatos munkába;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.