Πρόταση ψηφίσματος - B6-0519/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0519/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

25.9.2006

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Eugenijus Maldeikis, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με το Νταρφούρ

Διαδικασία : 2006/2625(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0519/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0519/2006
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0519/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Νταρφούρ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν, και συγκεκριμένα στο Νταρφούρ,

–  έχοντας υπόψη όλες τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Απόφασης 1593, της 31ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν, και της Απόφασης 1706, της 31ης Αυγούστου 2006, σχετικά με την έγκριση για την ανάπτυξη δύναμης των ΗΕ στο Νταρφούρ,

–  έχοντας υπόψη την Συνολική Ειρηνευτική Συμφωνία (CPA) που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης του Σουδάν και του Σουδανικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος/Στρατού (SPLM/A) στις 9 Ιανουαρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ σχετικά με το Σουδάν, της 12ης Σεπτεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση με την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαίωσε την ετοιμότητα του να αναπτύξει ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ στο Νταρφούρ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) αποφάσισε να παρατείνει την εντολή της ειρηνευτικής της δύναμης, δυναμικότητας 7 000 οπλιτών, την οποία διατηρεί στη σουδανική επαρχία του Νταρφούρ, μέχρι το τέλος του χρόνου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως σήμερα, η εν λόγω αφρικανική δύναμη δεν κατόρθωσε να θέσει τέρμα στη βία, τα θύματα της οποίας ανέρχονται σε 2 500 000 πρόσφυγες και 200 000 νεκρούς από το 2003 και έπειτα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη επιθετικών αστυνομικών επιχειρήσεων στις 28 Αυγούστου, με χερσαίες δυνάμεις να προσβάλλουν χωριά του βορείου Σουδάν που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών και την κυβερνητική αεροπορία να βομβαρδίζει το Kulkul, με αποτέλεσμα την επανέναρξη των εχθροπραξιών σε περιοχές του βορείου Νταρφούρ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δολοφονίες, οι βιασμοί και οι λοιπές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στο Νταρφούρ εξακολουθούν να απειλούν την ειρήνη σε ολόκληρο το Σουδάν,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας του Νταρφούρ στις 5 Μαΐου και έπειτα, με αύξηση των περιστατικών βίας εναντίον των ανθρωπιστικών οργανώσεων και με τη δυνατότητα πρόσβασης αυτών στην περιοχή του Νταρφούρ να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2003 (κάτω του 60%),

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στο Νταρφούρ και η ατιμωρησία που επικρατεί έχει ολοένα και πλέον αρνητικές επιδράσεις στην σταθερότητα της γειτονικής περιοχής του ανατολικού Τσάντ και συνιστά απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

1.  χαιρετίζει την Απόφαση του ΣΑ να αναπτύξει ειρηνευτικές δυνάμεις των ΗΕ στο Νταρφούρ, συνολικής δύναμης 17 300 οπλιτών και 3 300 αστυνομικών, δυνάμεις που θα αναλάβουν την ευθύνη των επιχειρήσεων στο Νταρφούρ αντικαθιστώντας την Αφρικανική Αποστολή στο Σουδάν (AMIS)· διατυπώνει δε εκ νέου τον απόλυτο σεβασμό του για την κυριαρχία, ενότητα, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι ο Πρόεδρος του Σουδάν Omar Hassan al-Bashir, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, επανέλαβε την άρνησή του να συγκατατεθεί στην ανάπτυξη της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην περιοχή του Νταρφούρ·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι η υπουργική συνάντηση σχετικά με την κρίση στο Σουδάν που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Δανίας και με συμμετοχή 15 μελών του ΣΑ, του Καναδά, της ΕΕ και αφρικανικών χαρών, δεν κατόρθωσε να εξεύρει λύση στο πρόβλημα·

4.  χαιρετίζει την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης να παρατείνει την εντολή της δυναμικότητας 7 000 οπλιτών ειρηνευτικής της δύναμης στο Νταρφούρ για 3 επιπλέον μήνες· επισημαίνει ωστόσο ότι η δύναμη αυτή δεν διαθέτει ούτε τους αναγκαίους πόρους ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να κατορθώσει να προστατεύσει αποτελεσματικά τον διεσπαρμένο πληθυσμό της περιοχής·

5.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η συνεχιζόμενη βία στο Νταρφούρ ενδέχεται να έχει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για το υπόλοιπο Σουδάν αλλά για την ευρύτερη περιοχή, ιδίως δε το Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· επισημαίνει δε ότι η μόνιμη ειρήνευση του Νταρφούρ δεν είναι δυνατή αν εξακολουθήσουν να αγνοούνται τα ζητήματα ασφαλείας ολόκληρης της περιοχής·

6.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο Νταρφούρ και απευθύνει έκκληση προς την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να αναλάβει επειγόντως δράση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βία εναντίον των γυναικών στο Νταρφούρ·

7.  εκφράζει την βαθειά του ανησυχία για την ασφάλεια των μελών των ανθρωπιστικών οργανώσεων και για το κατά πόσο έχουν πρόσβαση στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη βοηθείας, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των εκτοπισθέντων και λοιπών θυμάτων του πολέμου·

8.  απευθύνει έκκληση προς όλες τις παρατάξεις, ιδίως δε προς την Κυβέρνηση του Σουδάν, να διασφαλίσουν τόσο την πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση του προσωπικού περίθαλψης σε όλους όσους τους έχουν ανάγκη, όσο και την χορήγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες και στους εκτοπισθέντες·

9.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από όλες τις παρατάξεις, και κυρίως καταδικάζει την βία που στοχεύει τον άμαχο πληθυσμό και την ανθρωπιστική βοήθεια·

10.  απευθύνει έκκληση προς όλες τις παρατάξεις, ιδίως δε προς την Κυβέρνηση του Σουδάν, να θέσουν άμεσα τέρμα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νταρφούρ, να τηρήσουν την συμφωνία εκεχειρίας και να σεβαστούν και να εφαρμόσουν στη πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει της CPA·

11.  επισημαίνει με απογοήτευση ότι η Ρωσία, μείζων προμηθευτής όπλων στο Σουδάν, και η Κίνα, μείζων αγοραστής σουδανικού πετρελαίου, απείχαν αμφότερες από την ψηφοφορία για την Απόφαση του ΣΑ σχετικά με την ανάπτυξη των ειρηνευτικών δυνάμεων, στέλνοντας έτσι ένα ελάχιστα εποικοδομητικό μήνυμα όσον αφορά την απροθυμία τους να πιέσουν την σουδανική κυβέρνηση να αποδεχτεί την ανάπτυξη των ειρηνευτικών δυνάμεων των ΗΕ·

12.  καλεί το ΣΑ να επεκτείνει το εμπάργκο όπλων ώστε να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια του Σουδάν και όχι μόνο την περιοχή του Νταρφούρ·

13.  απευθύνει έκκληση προς την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τους λοιπούς διεθνείς παράγοντες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία, μέσω της επιβολής του καθεστώτος κυρώσεων του ΣΑ και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτό κυρώσεων εναντίον συγκεκριμένων ατόμων που παρακωλύουν την ανάπτυξη της δύναμης των ΗΕ και συνεισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στα εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον των αμάχων·

14.  απαιτεί από τις σουδανικές αρχές να μην δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στην ανάπτυξη και στη δράση της Αποστολής των ΗΕ στο Νταρφούρ·

15.  απευθύνει έκκληση προς την ΕΕ και άλλους διεθνείς παράγοντες να συνεργαστούν με τα ΗΕ και την ΑΕ προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις στο Νταρφούρ θα διαθέτουν τα μέσα για να αντιδρούν άμεσα σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας ή πρόκληση από οποιαδήποτε παράταξη κι αν προέρχεται·

16.  απευθύνει έκκληση προς την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και την διεθνή κοινότητα να στηρίξουν την ΑΕ στο να διασφαλίσει την ασφάλεια των αγροτικών πληθυσμών προκειμένου να μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Κυβέρνηση του Σουδάν, στην Αφρικανική Ένωση, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Τσαντ, της Λιβύης, της Ερυθραίας, της Αιγύπτου και της Κίνας, στον ΓΓ των ΗΕ, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Συμβούλιο της ΑΚΕ.