Päätöslauselmaesitys - B6-0531/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0531/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

18.10.2006

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Marielle De Sarnez, Jean-Marie Cavada, Margarita Starkevičiūtė, Baroness Nicholson of Winterbourne ja Karin Riis-Jørgensen
ALDE-ryhmän puolesta
venäläisen journalistin Anna Politkovskajan murhasta

Menettely : 2006/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0531/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0531/2006
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0531/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma venäläisen journalistin Anna Politkovskajan murhasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (APC), joka tuli voimaan 1. joulukuuta 1997 ja jossa todetaan, että tavoitteena on vahvistaa demokratiaa ja kansalaisvapauksia Venäjän federaatiossa,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa ja lausumansa lehdistönvapaudesta ja ilmaisunvapaudesta Venäjällä, erityisesti 4. toukokuuta 2005 annetun Malmströmin mietinnön,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  muistuttaa Venäjän federaatiolle kuuluvista ihmisoikeuksia koskevista velvoitteista erityisesti sen johdosta, että Venäjä on toiminut Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajana toukokuusta 2006 lähtien,

B.  katsoo, että poliittisten vastustajien murhaaminen teloittamalla on huolestuttava ilmiö Venäjällä,

C.  ottaa huomioon, että Venäjästä on tullut yksi kaikkein vaarallisimmista maista journalisteille ja että siellä on tapettu 21 journalistia ammatillisen toimintansa johdosta sen jälkeen, kun Vladimir Putin valittiin Venäjän federaation presidentiksi 26. maaliskuuta 2000[1],

D.  ottaa huomioon, että murhien tutkimuksissa on ollut runsaasti säännönvastaisuuksia ja että useimmissa tapauksissa murhaajia ei ole tunnistettu,

E.  ottaa huomioon, että julkinen mielipide sekä Venäjän sisällä että sen ulkopuolella on ilmaisee on aidosti huolissaan lehdistönvapauden ja ilmaisunvapauden kiihtyvästä murenemisesta ilmapiirissä, joka on kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen kannalta yhä myrkyllisempi,

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Anna Politkovskajan 7. lokakuuta tehdyn murhan ja vaatii Venäjän viranomaisia tekemään riippumattoman ja tehokkaan tutkimuksen, jotta syylliset voidaan löytää ja tuoda oikeuden eteen;

2.  ilmaisee vilpittömät surunvalittelunsa Anna Politkovskajan perheelle ja osoittaa kunnioitusta hänen työlleen ja kaikelle sille, mitä hän on tehnyt journalistina, joka on erityisen arvostettu ja jota pidetään rehellisen journalismin symbolina Venäjällä, sekä henkilönä, joka on asettunut puolustamaan elämää ja ihmisarvoa sekä rehellisesti raportoinut kaikenlaisista ihmisoikeuksien loukkauksista erityisesti Tšetšeniassa;

3.  ilmaisee solidaarisuutensa Anna Politkovskajan työtovereille Nova Gazeta -lehdessä ja kaikille venäläisille journalisteilla, jotka työskentelevät samoissa vaarallisissa ja vaikeissa olosuhteissa;

4.  korostaa, että tämä rikos oli jatkoa sarjassa uhkauksia, häirintää ja järjestelmällisiä murhia, jotka ovat kohdistuneet riippumattomiin journalisteihin ja muihin henkilöihin, jotka ovat arvostelleet hallitusta, ja muistuttaa, että rankaisemattomuuden ilmapiiri, jonka ansiosta tappajien ei tarvitse pelätä oikeutta, vahingoittaa vakavasti Venäjän mainetta, kun Venäjä on tällä hetkellä Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajana;

5.  pyytää käynnistämään riippumattoman tutkinnan Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston suojeluksessa, jotta tämä rikos ei jää rankaisematta niin kuin tapahtui Paul Klebnikovin tapauksessa vuonna 2004;

6.  painottaa, että on demokratialle vaaraksi antaa ultranationalistisille puolueille ja ääripuolueille mahdollisuus levitä, sillä ne edistävät Venäjän yhteiskunnan rappeutumista pitämällä yllä vihan ja epäilyksen ilmapiiriä;

7.  muistuttaa, että Venäjän viranomaisten ja johtajien on turvattava oikeusvaltion periaatteet ja saatettava kunniaan perustavat ihmisoikeudet ja demokraattiset arvot; korostaa, että tiedotusvälineiden vapaus, journalistien turvallisuus ja ihmisoikeusaktivistien turvallisuus, samoin kuin kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen vapaus työskennellä ja toimia ovat todellisen demokratian peruspilareita;

8.  on huolissaan lehdistönvapauden tukahduttamisprosessista, joka on jatkunut jo monta vuotta, sekä moniarvoisuuden puuttumisesta audiovisuaalisella alalla, erityisesti kun vuoden 2007 parlamenttivaalit ja vuoden 2008 presidentinvaalit lähestyvät;

9.  vaatii komissiota ja EU:n jäsenvaltioita ottamaan selkeän kannan lehdistönvapauden ja riippumattoman journalismin arvostuksen palauttamiseen, jota on pidettävä keskeisenä neuvoteltaessa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen uudistamisesta vuonna 2007;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Anna Politkovskajan perheelle, komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioille, Euroopan neuvostolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Venäjän federaation duumalle ja presidentille.