Postopek : 2006/2651(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0544/2006

Predložena besedila :

B6-0544/2006

Razprave :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Glasovanja :

PV 26/10/2006 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0458

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 141kWORD 44k
23.10.2006
PE 379.711v01-00
 
B6‑0544/2006
k vprašanjema za ustni odgovor B6‑0438/2006 in B6‑0439/2006
v skladu s členom 108(5) Poslovnika,
ki ga vlagata Karl-Heinz Florenz in Ria Oomen-Ruijten
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o nadaljnjih postopkih v zvezi z mnenjem Parlamenta o varstvu okolja: boj proti kriminalu, kazniva dejanja in kazni

Resolucija Evropskega parlamenta o nadaljnjih postopkih v zvezi z mnenjem Parlamenta o varstvu okolja: boj proti kriminalu, kazniva dejanja in kazni 
B6‑0544/2006

Evropski parlament,

ob  upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja(1),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in potrošniško politiko o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja(2),

–  ob upoštevanju zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o predlogu sklepa Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa na podlagi naslova VI Pogodbe o Evropski uniji – Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (KOM(2001) 646 – C5-0694/2001 – 2001/0262(CNS)(3),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropskih skupnosti z dne 13. septembra 2005 (Zadeva C-176/03, Komisija proti Svetu)(4),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o posledicah sodbe Sodišča z dne 13. septembra 2005 (Zadeva C-176/03, Komisija proti Svetu) (KOM (2005)0583)(5),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve o posledicah sodbe Sodišča z dne 13. septembra 2005 (C-176/03 Komisija proti Svetu), (2006/2007(INI))(6),

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker je Sodišče v sodbi z dne 13. septembra 2005 odločilo, da ima Evropska skupnost pravico sprejemati ukrepe v zvezi s kazenskim pravom držav članic, za katere meni, da so potrebni za zagotovitev polne učinkovitosti norm, ki jih določa na področju varstva okolja,

B.  ker Sodišče meni, da določbe členov 132C in 280(4) Pogodbe o ES ne preprečujejo uskladitve kazenskega prava z namenom izvajanja okoljske politike,

C.  ker Sodišče meni, da "okvirni sklep, s tem da posega v pristojnosti, ki jih člen 175 ES dodeljuje Skupnosti, v celoti, zaradi svoje nedeljivosti, krši člen 47 EU",

D.  ker Evropska komisija v svojem sporočilu o posledicah sodbe Sodišča z dne 13. septembra 2005 navaja, da določbe kazenskega prava, ki so potrebne za učinkovito izvajanje prava Skupnosti, izhajajo iz Pogodbe ES,

E.  ker je treba pozdraviti stališče Sodišča, kot ga je Komisija ponovno obrazložila, saj podpira stališče, ki ga je zavzel Parlament v resoluciji o pravni podlagi in skladnosti s pravom Skupnosti (Koukiadisovo poročilo – resolucija Evropskega parlamenta o pravni podlagi in skladnosti s pravom Skupnosti (2001/2151(INI))(7),

1.  pozdravlja sodbo Sodišča, ki je okvirni sklep o varstvu okolja, pomotoma sprejetega v okviru tretjega namesto v okviru prvega stebra, razglasila za ničnega;

2.  ugotavlja, da je sklep Sodišča povzročil pravno praznino, kar zadeva kazenskopravno varstvo okolja;

3.  meni, da sprejetje okvirnega sklepa s strani Sveta kaže, da države članice priznavajo, da so kazenskopravni instrumenti potrebni za boljše uveljavljanje okoljevarstvene zakonodaje;

4.  meni, da sprejetje okvirnega sklepa s strani Sveta kaže, da se države članice zavedajo potrebe po usklajevanju na področju kazenskopravnega varstva okolja;

5.  ugotavlja, da je Sodišče jasno opredelilo, da bi bili lahko členi 1 do 7 okvirnega sklepa pravilno sprejeti na podlagi člena 175 Pogodbe ES;

6.  obžaluje, da Evropska komisija v svojem sporočilu o posledicah sodbe Sodišča z dne 13. septembra 2005 ni natančneje opredelila ukrepov, ki jih namerava sprejeti v zvezi s sedanjim predlogom direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja;

7.  poziva Svet, naj preuči prvotni predlog Komisije in ga ustrezno spremeni ali zagotovi smernice za nov predlog o kazenskopravnem varstvu okolja na podlagi člena 175 Pogodbe ES;

8.  poziva Evropsko komisijo, naj, razen če je Svet odločen, da bo nadaljeval sprejemanje skupnega stališča o prvotnem predlogu Komisije, pripravi nov predlog o kazenskopravnem varstvu okolja na podlagi člena 175 Pogodbe ES ter pri tem upošteva sodbo Sodišča Evropskih skupnosti in vključi izid glasovanja na prvi obravnavi v Evropskem parlamentu o prvotnem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 180 E, 26.2.2001, str. 238.
(2) UL C 127 E, 29.5.2003, str. 27 in 119.
(3) UL C 051 E, 26.2.2002, str. 345.
(4) UL C 315 E, 10.12.2005, str. 2.
(5) Še neobjavljeno v UL.
(6) Sprejeta besedila, 14.6.2006, P6_TA-PROV(2006)0260.
(7) UL C 76 E, 25.3.2004, str. 224.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov