Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Procedure : 2006/2642(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0545/2006

Ingediende teksten :

B6-0545/2006

Debatten :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Stemmingen :

PV 26/10/2006 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0457

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 92kWORD 40k
24.10.2006
PE 379.712v01-00
 
B6‑0545/2006
naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter, Sepp Kusstatscher
over het dumpen van giftig afval in Ivoorkust

Resolutie van het Europees Parlement over het dumpen van giftig afval in Ivoorkust 
B6‑0545/2006

Het Europees Parlement,

–  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

–  gelet op het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan,

A.  overwegende dat 500 ton chemisch afval is gedumpt in diverse gebieden in de omgeving van Abidjan, waar 5 miljoen mensen wonen,

B.  overwegende dat tot nu toe 8 personen als gevolg daarvan zijn overleden en dat 85 000 mensen in het ziekenhuis moesten worden behandeld voor neusbloedingen, diarree, misselijkheid, geïrriteerde ogen en ademhalingsmoeilijkheden; dat dit toxisch afval nog verder reikende gevolgen kan hebben, zoals bodemvervuiling en oppervlakte- en grondwaterverontreiniging,

C.  overwegende dat het giftige afval werd gedumpt door een onder Panamese vlag varend schip van een Griekse reder, geleasd door het in Nederland gevestigde Trafigura; dat een dergelijke verstrengeling van aansprakelijkheden stelselmatig voorkomt en een onaanvaardbaar obstakel vormt voor de naleving van de EG-wetgeving,

D.  overwegende dat verwijdering van gevaarlijk afval als gevolg van de milieuwetgeving in noordelijke landen kostbaar is,

E.  overwegende dat de Amsterdamse havenautoriteiten bij het lossen hadden vastgesteld dat het om gevaarlijk afval ging, maar het afval vervolgens in het schip lieten terugpompen; dat de Nederlandse autoriteiten het schip toestemming hebben verleend om hun grondgebied te verlaten, hoewel zij op de hoogte waren van de aard van de lading en van het feit dat de kapitein niet bereid was om de hope milieukosten voor verwijdering van het afval in Nederland te betalen,

F.  overwegende dat de maatschappij de mogelijkheid had te besluiten om het afval legaal en veilig te verwijderen in Europa, maar het goedkopere alternatief in Ivoorkust verkoos,

G.  overwegende dat Afrika alom gebruikt wordt voor het dumpen van allerlei soorten gevaarlijk afval; dat Greenpeace 80 plaatsen heeft geïdentificeerd waar gevaarlijk afval uit ontwikkelde landen is gestort: oude computers in Nigeria, radioactieve reservoirs in Somalië, chloor in Kameroen, enz.,

H.  overwegende dat de meeste Afrikaanse landen geen strenge wetgeving hebben om het milieu en de leefomgeving van de bevolking te beschermen tegen gevaarlijk afval,

I.  overwegende dat krachtens Verordening (EG) nr. 259/1993 alle uitvoer van uit de EU afkomstig afval sinds mei 1994 verboden is; dat op grond van diezelfde verordening de uitvoer van gevaarlijk afval uit de EU naar niet-OESO-landen sinds januari 1997 verboden is,

J.  overwegende dat het dumpen van gevaarlijk afval in Ivoorkust slechts het topje van de ijsberg is als het gaat om het overbrengen van gevaarlijk afval uit de EU naar niet-OESO-landen; dat grote hoeveelheden elektrisch en elektronisch afval in niet-OESO-landen worden gedumpt onder het voorwendsel dat het daar hergebruikt zou kunnen worden; dat een aanzienlijk aantal oude schepen uit de EU met toxische stoffen en materialen aan boord in Azië worden verschroot onder omstandigheden die uiterst schadelijk zijn voor de betrokken arbeiders en voor het milieu,

1.  verzoekt de Commissie, Nederland en Ivoorkust om een volledig onderzoek naar deze zaak in te stellen, de aansprakelijkheden op alle niveaus vast te stellen, degenen die voor dit milieumisdrijf verantwoordelijk zijn voor de rechtbank te brengen, en te zorgen voor volledig herstel van de milieuschade en voor schadeloosstelling van de slachtoffers;

2.  verzoekt de Commissie en de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om volledige naleving van de bestaande wetgeving inzake de overbrenging van afval te waarborgen;

3.  verzoekt de Commissie met wetgevingsvoorstellen te komen om de mazen in de huidige wetgeving te dichten, zodat er een einde komt aan de overbrenging van elektrisch en elektronisch afval naar niet-OESO-landen en het dumpen aldaar van afgedankte schepen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de lidstaten van de Europese Unie, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de regering van Ivoorkust.

Juridische mededeling - Privacybeleid