Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Procedure : 2006/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0574/2006

Indgivne tekster :

B6-0574/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0457

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 92kWORD 39k
24.10.2006
PE 379.741v01-00
 
B6‑0574/2006
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Jules Maaten, Danutė Budreikaitė og Fiona Hall
for ALDE-Gruppen
om eksport af giftigt affald til Afrika

Europa-Parlamentets beslutning om eksport af giftigt affald til Afrika 
B6‑0574/2006

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at der er blevet dumpet omkring 500 tons kemisk affald i flere forskellige områder i nærheden af Abidjan, hvor der bor 5 mio. mennesker,

B.  der henviser til, at der hidtil er indtrådt otte dødsfald, og at mange tusinder er blevet hospitalsindlagt for at blive behandlet for næseblod, diaré, kvalme, øjenirritation og åndedrætsbesvær, og at denne dumpning af giftigt affald kan få vidtrækkende konsekvenser, herunder forurening af jorden samt af overflade- og grundvand,

C.  der henviser til, at det giftige affald blev dumpet af et græskejet tankskib, som sejler under panamansk flag, men er chartret af et nederlandskbaseret selskab, Trafigura Beheer B.V, og at en sådan ansvarsdeling skaber et tilbagevendende og uacceptabelt problem, for så vidt angår håndhævelsen af EU-lovgivning,

D.  der henviser til, at miljølovgivning på den nordlige halvkugle har gjort det dyrt at bortskaffe farligt affald,

E.  der henviser til, at havnemyndighederne i Amsterdam opdagede affaldets farlige karakter ved losningen af skibet, men derefter pumpede det om bord igen, og at de nederlandske myndigheder lod skibet forlade nederlandsk område til trods for, at de kendte til affaldets karakter og vidste, at kaptajnen ikke var rede til at betale for en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse i Nederlandene,

F.  der henviser til, at selskabet havde lejlighed til at bortskaffe affaldet på lovlig og sikker vis i Europa, men valgte et billigere alternativ i Côte d’Ivoire,

G.  der henviser til, at Afrika anvendes som dumpningsområde for alle former for farligt affald, og at Greenpeace har identificeret 80 steder, hvor der er dumpet farligt affald fra industrilande: gamle computere i Nigeria, radioaktive kampvogne i Somalia, klor i Cameroun osv.,

H.  der henviser til, at de fleste afrikanske lande ikke har nogen streng lovgivning til beskyttelse af miljøet og befolkningens udkomme mod farligt affald,

I.  der henviser til, at eksport af farligt affald fra EU til ikke-OECD-lande har været forbudt siden januar 1997 i henhold til forordning (EF) nr. 259/1993,

J.  der henviser til, at dumpningen af farligt affald i Côte d’Ivoire kun er toppen af det isbjerg af overførsler af farligt affald, som foregår fra EU til ikke-OECD-lande, at store mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr dumpes i ikke-OECD-lande under påskud af, at det "genanvendes", og at et betydeligt antal gamle EU-fartøjer lastet med giftige stoffer og materialer skrottes i Asien under forhold, der er ekstremt skadelige for arbejdstagere og miljøet,   

1.  opfordrer Kommissionen, Nederlandene og Côte d’Ivoire til at kulegrave denne sag, placere ansvaret på alle niveauer, retsforfølge dem, der er ansvarlige for denne miljøforbrydelse, og sørge for fuldstændig afhjælpning af miljøforureningen samt erstatning til ofrene;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt til at sikre fuld håndhævelse af den gældende forordning om overførsel af affald;

3.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning med henblik på at lukke hullerne i den gældende ordning, så der sættes en stopper for overførsel til ikke-OECD-lande af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt skrottede fartøjer;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaterne, De Forenede Nationers generalsekretær og Côte d'Ivoires regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik