Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0024/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0024/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

16.1.2007

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Vittorio Agnoletto, André Brie és Willy Meyer Pleite
a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében
öt bolgár ápolónő és egy palesztin orvos fogva tartásáról és tárgyalásáról a bengázi gyermekkórházban 1999-ben történt HIV/AIDS eset kapcsán

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0024/2007

Eljárás : 2006/2676(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0024/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0024/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

B6‑0024/2007

az Európai Parlament állásfoglalása öt bolgár ápolónő és egy palesztin orvos fogva tartásáról és tárgyalásáról a bengázi gyermekkórházban 1999-ben történt HIV/AIDS eset kapcsán

Az Európai Parlament,

tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2004. október 11-i következtetéseire, amelyben súlyos aggodalmát fejezi ki az ápolónők helyzete kapcsán, döntésére, miszerint támogatást nyújt a líbiai egészségügyi szolgálatoknak, az EU elnökségének nyilatkozatára a líbiai büntetőbíróság által öt bolgár ápolónőre és egy palesztin orvosra kiszabott halálos ítéletéről, Ferrero-Waldner biztos nyilatkozatára a líbiai bíróság által a bengázi ügyben 2006. december 19-én hozott ítéletről és az Európai Parlament elnökének 2006. november 30-i és december 20-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 1999. február 9-én a líbiai hatóságok őrizetbe vettek több, a bengázi al-Fátih kórházban dolgozó bolgár ápolónőt, és mivel 2000. február 7-én bírósági eljárás indult a líbiai népbíróságon hat bolgár, egy palesztin és kilenc líbiai állampolgár ellen azzal a váddal, hogy szándékosan HIV vírussal fertőztek meg 393 gyermeket, jóllehet a bűnszövetkezetben való elkövetés vádpontját később ejtették,

B.  mivel a bíróság 2004. május 6-án kivégzőosztag által végrehajtandó halálos ítéletet hozott öt bolgár ápolónő és egy palesztin orvos ellen; mivel 2005. december 25-én a líbiai legfelső bíróság ítéletet hirdetett a halálos ítélettel szembeni fellebbezésről és új tárgyalást rendelt el; mivel a 2006. május 11-től újratárgyalt per 2006. december 19-én megerősítette a halálos ítéletet,

C.  mivel 2003-ban a líbiai hatóságok kérésére ismert nemzetközi HIV/AIDS-szakértők olyan jelentést fogalmaztak meg, amelynek következtetése szerint a kérdéses esetben a HIV vírus a vádlottak Líbiába érkezését megelőzően kezdődött kórházi fertőzésként terjedt; mivel a legutóbb közzétett dokumentumok szerint tudományosan igazolható a bengázi fertőzés eredete és időbeni lefolyása, mivel a vádlottak ártatlanságának ezen szilárd bizonyítékait számításon kívül hagyták és nem vették tekintetbe,

D.  mivel 2004 novemberében az EU elindította a „bengázi HIV cselekvési tervet”, amely a fertőzött gyermekek és családjuk részére nyújtott technikai és orvosi segítséget, illetve a líbiai hatóságoknak az AIDS elleni küzdelemben nyújtott támogatást foglal magában; mivel 2 millió eurós közösségi költségvetési előirányzatot különítettek el a terv finanszírozására; mivel a Bizottság és a tagállamok támogatásával jól halad a cselekvési terv végrehajtása; mivel a fertőzött gyermekek közül sokan a tagállamok kórházaiban kaptak kezelést,

E.  mivel 2006 januárjában létrejött a Bengázi Nemzetközi Alap nevű non-profit nem kormányzati szervezet, amelynek célja a bengázi helyi orvosi infrastruktúra fejlesztése annak érdekében, hogy javítsák a betegek ellátását és segítséget nyújtsanak az érintett családoknak,

1.  elítéli az öt bolgár ápolónő, Kristiana Vulcheva, Nasia Nenova, Valentina Siropulo, Valia Chervenyashka és Snezana Dimitrova, valamint egy palesztin orvos, Asraf al-Haiui halálos ítéletét, akik már nyolc évet börtönben töltöttek Líbiában a bengázi kórházbeli 1999-es HIV/AIDS üggyel kapcsolatban;

2.  ismételten határozott tiltakozását fejezi ki világszerte a halálbüntetés és a kivégzések ellen; felhívja a Tanácsot, hogy világszerte tegyen lépéseket a halálbüntetés eltörlése és a kivégzések felfüggesztése érdekében;

3.   megjegyzi, hogy az EU nem fogadja el az ítéletet, és bízik abban, hogy az ügyet magasabb szintre fogják utalni annak érdekében, hogy kellő időben megtalálják az igazságos és méltányos megoldást;

4.   ismételten komoly aggodalmának ad hangot az ítélet alapjául szolgáló vád megalapozottságával, a fogva tartás során a vádlottakkal szemben tanúsított bánásmóddal és az eljárás elhúzódásával kapcsolatban;

5.   felszólítja az érintett líbiai hatóságokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a halálos ítélet felülbírálata és megsemmisítése érdekében, és humanitárius alapon tegyék lehetővé az ügy gyors lezárását, ami szükséges előfeltétele a Líbiával ápolt uniós kapcsolatok folytatásának;

6.   Felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy továbbra is támogassák a HIV cselekvési terv végrehajtását, a fertőzött gyermekek és családjaik szenvedésének enyhítése érdekében támogassák a Bengázi Nemzetközi Alapot és segítsék a líbiai hatóságokat a HIV megelőzésében és terjedésének megállításában;

7.  Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Líbia kormányának és parlamentjének, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének és az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának.