Predlog resolucije - B6-0024/2007Predlog resolucije
B6-0024/2007

PREDLOG RESOLUCIJE

12.1.2007

k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo Vittorio Agnoletto, André Brie in Willy Meyer Pleite
v imenu skupine GUE/NGL
o priprtju petih bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika zaradi obtožb v zvezi s primerom HIV/AIDS v otroški bolnišnici v Bengaziju leta 1999 in o njihovem sojenju v Libiji

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0024/2007

Postopek : 2006/2676(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0024/2007
Predložena besedila :
B6-0024/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

B6‑0024/2007

Resolucija Evropskega parlamenta o priprtju petih bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika zaradi obtožb v zvezi s primerom HIV/AIDS v otroški bolnišnici v Bengaziju leta 1999 in o njihovem sojenju v Libiji

Evropski parlament,

ob  upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z 11. oktobra 2004, v katerih je izražena velika zaskrbljenost zaradi težkega položaja medicinskega osebja; ob upoštevanju njegove odločitve o pomoči libijskim zdravstvenim službam, izjave predsedstva EU ob smrtni obsodbi, ki jo je libijsko kazensko sodišče izreklo petim bolgarskim medicinskim sestram in palestinskemu zdravniku, izjave komisarke Ferrero-Waldner o razsodbi libijskega sodišča v tej zadevi z 19. decembra 2006 ter izjave predsednika Evropskega parlamenta s 30. novembra in 20. decembra 2006,

–  ob upoštevanju člena 103(2) Poslovnika,

A.  ker so libijske oblasti 9. februarja 1999 priprle določeno število bolgarskega medicinskega osebja, delujočega v bolnišnici Al-Fatih v Bengaziju, in ker se je 7. februarja 2000 na libijskem ljudskem sodišču začelo sojenje proti šestim bolgarskim, enemu palestinskemu in devetim libijskim državljanom, obtoženim namerne okužbe 393 otrok z virusom HIV, čeprav je bila kasneje obtožba o zaroti umaknjena,

B.  ker je sodišče 6. maja 2004 pet bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika obsodilo na smrt z ustrelitvijo; ker je libijsko vrhovno sodišče 25. decembra 2005 odločalo o pritožbi na smrtno obsodbo in odredilo novo sojenje; ker je novo sojenje steklo 11. maja 2006, smrtna obsodba pa je bila 19. decembra 2006 potrjena,

C.  ker so leta 2003 na prošnjo libijskih oblasti priznani mednarodni strokovnjaki za HIV/AIDS pripravili poročilo, v katerem so odločno potrdili, da se je virus HIV razširil z okužbo znotraj bolnice še pred prihodom obtožencev v Libijo; ker so bili nedavno objavljeni očitni znanstveni dokazi o izvoru in začetku okužbe v bengazijski bolnišnici; ker so bili vsi očitni dokazi o nedolžnosti obtoženih prezrti in jih sodišče ni upoštevalo,

D.  ker je Evropska unija novembra 2004 sprožila akcijski načrt HIV za Bengazi, ki zajema tehnično in medicinsko pomoč okuženim otrokom in prizadetim družinam ter podporo libijskim oblastem pri spopadanju z aidsom; ker sta bila za akcijski načrt iz proračuna Skupnosti zagotovljena 2 milijona evrov; ker izvedba akcijskega načrta ob podpori Komisije in držav članic uspešno poteka; ker so bili številni okuženi otroci na zdravljenju v bolnišnicah držav članic,

E.  ker je bil januarja 2006 kot neprofitno in nevladno telo ustanovljen mednarodni sklad za Bengazi, katerega cilj je pomoč pri razvoju lokalne medicinske infrastrukture v Bengaziju, zagotavljanje učinkovitejšega zdravljenja bolnikov in pomoč prizadetim družinam;

1.  obsoja smrtno obsodbo petih bolgarskih medicinskih sester: Kristijane Vlčeve, Nasje Nenove, Valentine Siropule, Valje Červenjaške, Snežane Dimitrove in palestinskega zdravnika Ašrafa al-Hadžudža, ki so v zvezi s primerom HIV/AIDS v bolnišnici v Bengaziju iz leta 1999 v Libiji zaprti že osem let;

2.  ponovno izreka odločno in načelno nasprotovanje smrtni kazni kjer koli po svetu in usmrtitvam; poziva Svet, naj spodbuja odpravo smrtne kazni po svetu in moratorij na usmrtitve;

3.   ugotavlja, da EU na to razsodbo ne more pristati, in upa, da bo zadeva predana višjemu organu, da bi se pravočasno našla pravična in poštena rešitev;

4.   ponovno izraža resne pomisleke glede podlage, na kateri so bile obtožene osebe kazensko preganjane, glede ravnanja z njimi v priporu in glede dolgih zamud med procesom;

5.   poziva vpletene libijske oblasti, naj sprejmejo potrebne ukrepe za revizijo in razveljavitev smrtne kazni ter odprejo pot za zgodnjo rešitev primera na humanitarni podlagi in tako izpolnijo potrebne predpogoje za nadaljevanje skupne politike sodelovanja z Libijo;

6.   poziva Komisijo, Svet in države članice, naj nadaljujejo z zagotavljanjem pomoči za izvajanje akcijskega načrta za HIV in podporo mednarodnemu skladu za Bengazi, da bi ublažili trpljenje okuženih otrok in njihovih družin ter libijskim oblastem pomagali preprečiti okužbo s HIV in se boriti proti njenemu širjenju v državi;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Libije, parlamentarni skupščini Sveta Evrope in generalnemu sekretarju Združenih narodov.