Procedure : 2006/2676(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0027/2007

Indgivne tekster :

B6-0027/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/01/2007 - 9.7
CRE 18/01/2007 - 9.7

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0007

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 91kWORD 33k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0024/2007
16.1.2007
PE 382.974v01-00
 
B6‑0027/2007
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli og Eoin Ryan
for UEN-Gruppen
om fængsling og retsforfølgelse af fem bulgarske sygeplejersker og en palæstinensisk læge på grund af anklager i forbindelse med hiv/aids-sagen fra 1999 på børnehospitalet i Benghazi

Europa-Parlamentets beslutning om fængsling og retsforfølgelse af fem bulgarske sygeplejersker og en palæstinensisk læge på grund af anklager i forbindelse med hiv/aids-sagen fra 1999 på børnehospitalet i Benghazi 
B6‑0027/2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at EU må fortsætte med at gå forrest i beskyttelsen af menneskerettighederne i hele verden,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at en libysk domstol den 19. december 2006 stadfæstede dødsdommen ved skydning over fem bulgarske sygeplejersker og en palæstinensisk læge efter anklager om, at disse mennesker skulle have smittet 462 børn på børnehospitalet i Benghazi med hiv/aids,

B.  der henviser til, at den libyske domstol afsagde denne dom på trods af den modsatte holdning i det internationale samfund, som var blevet fremsendt til domstolen, bl.a. fra det internationale sygeplejeråd og Luc Montagnier, den franske læge, som først opdagede hiv/aids-virusen,

C.  der henviser til, at den libyske domstol ganske enkelt har ignoreret de pågældende anklagedes grundlæggende menneskerettigheder,

1.  bemærker udtalelserne i denne sag fra EU's kommissær for eksterne forbindelser den 19. december 2006 og Europa-Parlamentets formand den 20. december 2006;

2.  gør opmærksom på skrivelsen om denne sag af 28. december 2006 fra EU's kommissær for eksterne forbindelser til den libyske regering, hvori der opfordres til en løsning af sagen af humanitære grunde;

3.  opfordrer det tyske formandskab for Den Europæiske Union til at tilstræbe at finde en løsning på disse sager af humanitære grunde;

4.  opfordrer Kommissionen til fortsat at yde øget bistand med henblik på at hjælpe de hiv-smittede børn i Benghazi;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Den Europæiske Unions tyske formandskab, medlemsstaternes regeringer, Kommissionens formand, Libyens præsident, De Forenede Nationers generalsekretær, Den Afrikanske Unions generalsekretær og Verdenssundhedsorganisationens ledelse.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik