Förfarande : 2006/2676(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0027/2007

Ingivna texter :

B6-0027/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/01/2007 - 9.7
CRE 18/01/2007 - 9.7

Antagna texter :

P6_TA(2007)0007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 89kWORD 39k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0024/2007
16.1.2007
PE 382.974v01-00
 
B6‑0027/2007
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli och Eoin Ryan
för UEN-gruppen
om fängslandet av och rättegången mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som stått åtalade i ett mål om hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi 1999

Europaparlamentets resolution om fängslandet av och rättegången mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som stått åtalade i ett mål om hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi 1999 
B6‑0027/2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av att EU måste fortsätta gå i täten för att skydda mänskliga rättigheter runtom i världen,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 19 december 2006 fastställde en libysk domstol dödsdomen mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som dömts att avrättas genom arkebusering, åtalade för att ha smittat 462 barn med hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi.

B.  Den libyska domstolen avkunnade sin dom trots den omfattande motbevisning som framlades för domstolen från internationellt håll, bland annat från den internationella sjuksköterskeorganisationen International Council of Nurses och från Luc Montagnier, den franske läkare som först upptäckte hiv/aids-viruset.

C.  Den libyska domstolen har helt åsidosatt de åtalades grundläggande mänskliga rättigheter.

1.  Europaparlamentet noterar de uttalanden i frågan som gjordes av EU:s kommissionär för yttre förbindelser den 19 december och Europaparlamentets talman den 20 december 2006.

2.  Europaparlamentet noterar den skrivelse som EU:s kommissionär för yttre förbindelser skickade till Libyens regering den 28 december 2006 med begäran om en humanitär lösning på denna fråga.

3.  Europaparlamentet uppmanar det tyska ordförandeskapet för Europeiska rådet att försöka uppnå en humanitär lösning i dessa rättsfall.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta öka det ekonomiska stödet för att hjälpa barn som smittats med aids i den libyska staden Benghazi.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till det tyska ordförandeskapet för Europeiska rådet, medlemsstaternas regeringar, kommissionens ordförande, Libyens president, FN:s generalsekreterare, Afrikanska unionens generalsekreterare och Världshälsoorganisationens generaldirektör.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy