Procedure : 2007/2502(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0032/2007

Indgivne tekster :

B6-0032/2007

Forhandlinger :

PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 15

Afstemninger :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0018

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 98kWORD 40k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0032/2007
24.1.2007
PE 382.990v01-00
 
B6‑0032/2007
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas og Mary Lou McDonald
for GUE/NGL-Gruppen
om et internationalt moratorium for dødsstraf

Europa-Parlamentets beslutning om et internationalt moratorium for dødsstraf 
B6‑0032/2007

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til sine tidligere beslutninger om et internationalt moratorium for dødsstraf, især beslutningen af 23. oktober 2003,

-  der henviser til de resolutioner om dødsstraf, der er vedtaget af diverse FN-organer, herunder FN's Menneskerettighedskommission,

-  der henviser til EU's erklæringer til fordel for et internationalt moratorium for dødsstraf,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der er dybt bekymret over, at der i snesevis af lande i hele verden stadig eksisterer nationale love, der tillader dødsstraf, og at tusindvis af mennesker hvert år dræbes uden retfærdige og rimelige retssager eller grundlæggende retssikkerhed,

B.  der henviser til, at Den Europæiske Union har besluttet inden for rammerne af "EU's retningslinjer for dødsstraf", som blev vedtaget i Luxembourg den 6. juni 1998, at samarbejde med internationale organisationer med henblik på et internationalt moratorium for dødsstraf og på sigt afskaffelse af dødsstraffen,

C.  der understreger det meget høje antal henrettelser i lande som f.eks. USA og Kina, der er faste medlemmer af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd og hidtil har blokeret ethvert FN-initiativ til fordel for et internationalt moratorium,

D.  der er dybt chokeret over Iraks og USA's regeringers uacceptable politiske og mediemæssige udnyttelse af Saddam Husseins henrettelse, der - som det fremgår af de forfærdelige billeder, der er i omløb - viser, at der i Irak praktiseres en form for summarisk rettergang, som er uforenelig med retsstaten og et punkt på USA's politiske dagsorden,

1.  bekræfter sin fuldstændige og principielle modstand mod dødsstraf i hele verden uanset forbrydelsens art og/eller den person, den har til hensigt at straffe; fordømmer derfor alle de henrettelser, der dagligt finder sted i mange lande over hele verden;

2.  er overbevist om, at afskaffelsen af dødsstraf i sig selv er en milepæl i den menneskelige civilisations historie for de lande, som har besluttet at afstå fra den uacceptable praksis at dræbe deres medborgere og/eller andre personer;

3.  opfordrer til øjeblikkelig og ubetinget vedtagelse af et moratorium for henrettelser gennem en højtidelig erklæring fra De Forenede Nationers Generalforsamling, som FN's generalsekretær skal kunne kontrollere den reelle implementering af;

4.  støtter kraftigt det seneste formelle initiativ fra det italienske parlament, der med opbakning fra Europarådet har anmodet EU om på det næste møde i FN's Generalforsamling at forelægge den et forslag til beslutning om et internationalt moratorium for dødsstraf med henblik på fuldstændig afskaffelse af dødsstraf i hele verden uden forudgående enstemmig vedtagelse i alle EU's medlemsstater;

5.  opfordrer EU's formandskab til hurtigst muligt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at en sådan beslutning, der opfordrer til et internationalt moratorium for dødsstraf, hurtigst muligt forelægges for FN's Generalforsamling; opfordrer EU's formandskab og Kommissionen til at holde Parlamentet orienteret om de resultater, der opnås på FN's Generalforsamling, for så vidt angår et internationalt moratorium for dødsstraf;

6.  mener, at Den Europæiske Union bør benytte samarbejdsinstrumenterne med forskellige lande til at overtale dem til at indlede en politisk dialog, der kan få dem til at afskaffe dødsstraffen en gang for alle;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, formanden for FN's Generalforsamling og alle FN's medlemslande.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik