Návrh uznesenia - B6-0032/2007Návrh uznesenia
B6-0032/2007

NÁVRH UZNESENIA

24.1.2007

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas a Mary Lou McDonald
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o všeobecnom moratóriu na trest smrti

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0032/2007

Postup : 2007/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0032/2007

B6‑0032/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o všeobecnom moratóriu na trest smrti

Európsky parlament,

-  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o všeobecnom moratóriu na trest smrti, najmä na uznesenie z 23. októbra 2003;

-  so zreteľom na uznesenia o moratóriu na trest smrti, ktoré prijali viaceré orgány OSN vrátane Komisie OSN pre ľudské práva,

-  so zreteľom na vyhlásenia EÚ na podporu všeobecného moratória na trest smrti,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  hlboko znepokojený skutočnosťou, že v mnohých krajinách sveta ešte stále existujú vnútroštátne právne predpisy, ktoré umožňujú trest smrti a tým zabíjanie tisícov ľudí každý rok, často bez spravodlivého a čestného súdneho procesu alebo minimálnych právnych záruk,

B.  keďže Európska únia rozhodla v rámci usmernení EÚ o treste smrti, ktoré boli prijaté 6. júna 1998 v Luxemburgu, vyvíjať prostredníctvom medzinárodných orgánov úsilie o všeobecné moratórium na trest smrti a vo vhodnom čase jeho zrušenie,

C.  zdôrazňuje obzvlášť vysoký počet popráv v krajinách, ako sú Spojené štáty americké alebo Čína, ktoré sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN a ktoré doteraz blokujú každú iniciatívu OSN za všeobecné moratórium,

D.  hlboko otrasený neprijateľným politickým a mediálnym použitím popravy Saddama Husseina irackou a americkou vládou, ktorá – ako dokazuje neznesiteľný obsah šíriacich sa záznamov – dokazuje, že sa v Iraku uplatňuje „rýchla spravodlivosť“, ktorá je v rozpore s právnym štátom a je predmetom americkej politickej agendy,

1.  opätovne potvrdzuje svoj úplný a zásadný nesúhlas s vykonávaním trestu smrti vo svete, bez rozdielu na to, aký trestný čin a/alebo aká osoba majú byť potrestané; odsudzuje preto všetky popravy, ktoré sa dennodenne uskutočňujú v mnohých krajinách vo svete;

2.  je presvedčený o tom, že zrušenie trestu smrti je samo osebe míľnikom v dejinách ľudskej civilizácie pre krajiny, ktoré sa rozhodli skončiť s týmito neprijateľnými praktikami zabíjania svojich spoluobčanov a/alebo iných osôb;

3.  vyzýva, aby sa prostredníctvom slávnostného vyhlásenia Valného zhromaždenia OSN okamžite a bezpodmienečne zaviedlo medzinárodné moratórium na popravy, na ktorého uplatňovanie v praxi by mal možnosť dohliadať generálny tajomník OSN;

4.  dôrazne podporuje nedávnu iniciatívu talianskeho parlamentu, ktorá má podporu Rady Európy a v ktorej sa od EÚ žiada, aby na ďalšom Valnom zhromaždení OSN predložila návrh uznesenia, ktorý nebude predmetom jednomyseľného schválenia všetkých členských štátov EÚ, o všeobecnom moratóriu na trest smrti a následnom úplnom zrušení trestu smrti v celom svete;

5.  žiada predsedníctvo EÚ, aby naliehavo prijalo vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, že uznesenie, v ktorom sa žiada moratórium na trest smrti, bude urgentne predložené Valnému zhromaždeniu OSN; žiada predsedníctvo EÚ a Komisiu, aby Európsky parlament informovali o výsledkoch, ktoré sa dosiahli na Valnom zhromaždení OSN v otázke o všeobecnom moratóriu na trest smrti;

6.  je presvedčený, že Európska únia by mala používať rôzne nástroje spolupráce s jednotlivými krajinami s cieľom presvedčiť ich, aby otvorili politický dialóg, ktorým by dospeli k definitívnemu zrušeniu trestu smrti;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a všetkým členským štátom OSN.