Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0033/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0033/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

24.1.2007

az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco
a PSE képviselőcsoportja nevében
a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumot támogató kezdeményezésről

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0032/2007

Eljárás : 2007/2502(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0033/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0033/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑033/2007

az Európai Parlament állásfoglalása a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumot támogató kezdeményezésről

Az Európai Parlament,

-  tekintettel korábbi, különösen a 2003. október 23-i és az 1998. június 18-i, a halálbüntetés egyetemes moratóriumáról szóló állásfoglalásaira,

-  tekintettel az ENSZ több testülete, köztük az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által elfogadott, a halálbüntetés moratóriumáról szóló állásfoglalásra,

-  tekintettel az EU-nak a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumot támogató nyilatkozataira, különösen a múlt év decemberében az ENSZ közgyűlésen tett nyilatkozatra, amelyet a világ 85 országa írt alá,

-  tekintettel a halálbüntetés kapcsán a harmadik államokkal szemben tanúsítandó magatartással kapcsolatos uniós politika iránymutatásaira,

-  tekintettel az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a halálbüntetés kegyetlen és embertelen büntetés, és az élethez való jog megsértése,

B.  komolyan aggasztja annak ténye, hogy országok tucatjainak nemzeti joga még mindig megengedi a halálbüntetést, és így évente emberi lények ezreinek megölését,

C.  mivel az Európai Unió az 1998. június 6-án Luxembourgban elfogadott, a halálbüntetésre vonatkozó EU iránymutatások keretében úgy határozott, hogy nemzetközi testületi keretek között a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumért, és a halálbüntetés belátható időn belüli eltörléséért fog dolgozni,

D.  mivel 2007. január 9-én az olasz kormány és az Európa Tanács úgy határozott, hogy együttműködve megpróbálnak a lehető legtöbb támogatót szerezni egy, az ENSZ Közgyűlése által kezdeményezendő, a kivégzésekre vonatkozó világméretű moratóriumhoz, amelyet a halálbüntetés teljes eltörlése követne,

E.  mivel, annak ellenére, hogy a világ országainak több mint a fele már eltörölte a halálbüntetést, 2005-ben 22 országban összesen 2148 embert végeztek ki – ennek 94%-át Kínában, Iránban, Szaúd-Arábiában és az USA-ban – és 2005-ben 58 országban 5186 embert ítéltek halálra,

F.  kiemeli a kivégzések különösen nagy számát az olyan országokban, mint az Egyesült Államok és Kína, amelyek az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai, és eddig mindig útját állták az ENSZ nemzetközi moratóriumra vonatkozó kezdeményezéseinek,

G.  elítéli Szaddam Husszein kivégzését, amely bizonyítéka annak, hogy a jogállamisággal összeegyeztethetetlen rögtönítélő bíráskodás folyik Irakban, és mélyen megrendíti az akasztásról készült felvételek politikai és média célokra történ felhasználása,

H.  megerősíti a halálbüntetéssel szembeni teljes és elvi alapokon álló tiltakozását az egész világon, tekintet nélkül arra, hogy milyen bűncselekményért és milyen személyt ítéltek halálra; éppen ezért elítél minden, a világ egyes országaiban napi rendszerességgel végrehajtott kivégzést,

1.  meggyőződése, hogy a halálbüntetés eltörlése önmagában mérföldkő az emberi történelemben azon országok számára, amelyek úgy döntöttek, hogy felhagynak polgártársaik és/vagy más személyek megölésének elfogadhatatlan gyakorlatával; üdvözli a halálbüntetés eltörlése irányában világszerte elért haladást;

2.  felszólít a kivégzésekre vonatkozó nemzetközi moratórium azonnali és feltétel nélküli elfogadására szólít fel az ENSZ Közgyűlés ünnepélyes nyilatkozatán keresztül, amely tényleges végrehajtásának ellenőrzése az ENSZ főtitkárának hatáskörében tartozna;

3.  erősen támogatja olasz parlamentnek az Európa Tanács által támogatott formális kezdeményezését, amelyben kéri az EU-t, hogy a legközelebbi ENSZ Közgyűlés alkalmával terjesszen elő egy, a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról szóló állásfoglalásra irányuló javaslatot a halálbüntetésnek az egész világon történő teljes eltörlése érdekében;

4.  kéri az EU elnökségét, hogy sürgősen tegye meg a megfelelő lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy mielőbb az ENSZ Közgyűlés elé kerülhessen egy, a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról szóló állásfoglalás; kéri az EU elnökségét és a Bizottságot, hogy folyamatosan tájékoztassák a Parlamentet a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriummal kapcsolatban az ENSZ Közgyűlésben elért eredményekről;

5.  felszólítja az EU tagállamait, hogy folytassanak egymással konzultációt annak érdekében, hogy közös álláspontot terjeszthessenek az ENSZ Közgyűlés elé, és ezzel koherenssé tegyék az EU cselekvését;

6.  felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, használjanak különböző együttműködési eszközöket harmadik országok arra történő ösztönzése során, hogy véglegesen megszüntessék a halálbüntetést;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Közgyűlés elnökének és az ENSZ összes tagállamának.