Návrh uznesenia - B6-0034/2007Návrh uznesenia
B6-0034/2007

NÁVRH UZNESENIA

24.1.2007

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Marco Pannella a Marco Cappato
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0032/2007

Postup : 2007/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0034/2007
Predkladané texty :
B6-0034/2007
Prijaté texty :

B6‑0034/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenie o všeobecnom moratóriu na trest smrti a najmä na svoje uznesenie prijaté 23. októbra 2003,

–  so zreteľom na rezolúcie o moratóriu na výkon trestu smrti, prijaté rôznymi orgánmi OSN a hlavne Komisiou pre ľudské práva,

–  so zreteľom na stanoviská EÚ na podporu všeobecného moratória na trest smrti,

–  so zreteľom na svoje písomné vyhlásenie o treste smrti: za celosvetové moratórium výkonu trestu smrti s cieľom jeho úplného zákazu,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v rámci usmernení pre politiku EÚ voči tretím krajinám v oblasti trestu smrti, ktoré boli prijaté Európskou radou v Luxemburgu 6. júna 1998, sa Európska únia rozhodla, že bude prostredníctvom medzinárodných inštitúcií vyvíjať úsilie za všeobecné moratórium na trest smrti a v prospech jeho zrušenia vo vhodnom čase,

B.  hlboko znepokojený hrozbou výkonu trestu smrti, ktorej sú vystavené tisíce ľudí na svete, avšak povzbudený skutočnosťou, že počet krajín, ktoré zrušili trest smrti, v posledných rokoch neustále narastal,

C.  keďže 27. júla 2006 talianska poslanecká snemovňa jednohlasne prijala uznesenie, v ktorom žiada taliansku vládu "predložiť počas nasledujúceho Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov po konzultáciách s európskymi partnermi, avšak bez toho, že by bolo potrebné použiť postup jednomyseľnosti, návrh rezolúcie o všeobecnom moratóriu na trest smrti s cieľom dosiahnuť úplné zrušenie trestu smrti vo svete";

D.  keďže 9. januára 2007 sa talianska vláda a Rada Európy rozhodli spojiť svoje úsilie, aby získali čo najväčšiu podporu predloženiu iniciatívy Valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov za všeobecné moratórium na trest smrti s cieľom jeho úplného zákazu;

E.  keďže sa 22. januára 2007 Rada Európskej únie "pre všeobecné záležitosti" dohodla na tom, že nemecké predsedníctvo EÚ vyhodnotí v New Yorku možnosti a postupy znovuotvorenia diskusie a rokovania o návrhu všeobecného moratória na trest smrti;

1.  plne podporuje iniciatívu talianskej poslaneckej snemovne a vlády, ktorá má takisto podporu Rady Európskej únie, Európskej komisie a Rady Európy;

2.  opätovne žiada predsedníctvo Rady o bezodkladné kroky s cieľom predloženia návrhu rezolúcie o všeobecnom moratóriu na výkon trestu smrti Valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov za účelom jej prijatia;

3.  zaväzuje inštitúcie EÚ a členské štáty, aby podnikli všetky potrebné politické a diplomatické kroky na zabezpečenie prijatia tejto rezolúcie v rámci prebiehajúceho Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov;

4.  vyzýva predsedníctvo Rady a Komisiu, aby informovali Európsky parlament o výsledkoch dosiahnutých počas prebiehajúceho Valného zhromaždenia;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podstúpil toto uznesenie predsedníctvu Rady, Komisii, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN ako aj všetkým členským štátom Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov.