Návrh usnesení - B6-0041/2007Návrh usnesení
B6-0041/2007

NÁVRH USNESENÍ,

7. 2. 2007

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předložili Bruno Gollnisch, Philip Claeys a Petre Popeangă
za skupinu ITS
o evropsko-středomořských vztazích

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0041/2007
Předložené texty :
B6-0041/2007
Přijaté texty :

B6‑0041/07

Usnesení Evropského parlamentu o evropsko-středomořských vztazích

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem ke zhoršující se situaci na Blízkém východě, která se vyznačuje zejména:

  • -prohlubováním izraelsko-palestinského konfliktu,
  • -rozšířením tohoto konfliktu do Libanonu v červenci 2006,
  • -situací na pokraji občanské války mezi přívrženci Fatahu a hnutí Hamas v Palestině,
  • -patovou politickou situací v Libanonu mezi opozicí a vládou, která vzešla ze svobodných voleb v roce 2005,

B.  vzhledem k vzestupu islamistických politických hnutí,

C.  odsuzuje pronásledování křesťanských komunit, k němuž dochází zejména v Egyptě,

D.  odsuzuje neochotu Turecka uznat Kypr,

E.  vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému zlepšení situace v zemích jižního a východního Středomoří,

F.  vzhledem k tomu, že přistěhovalectví ze zemí jižního Středomoří je vnímáno ze strany evropských společností jako vážné ohrožení jejich identity, tuto ztrátu však pociťují také samotní přistěhovalci, kteří jsou vykořeněni, a rovněž i jejich domovské státy, které přicházejí o část své mladé populace,

1.  konstatuje nezdar evropsko-středomořského partnerství, které bylo ustaveno v souladu se závěry Barcelonské konference z roku 1995, jež si kladla za cíl vytvořit prostor míru a prosperity;

2.  domnívá se, že trvalý mír na Blízkém východě vyžaduje bezpečné a uznané hranice pro Izrael, stát pro Palestince a uznání svrchovanosti Libanonu;

3.  navrhuje novou evropsko-středomořskou spolupráci, která bude založena nikoli na pouhé pomoci, ale na skutečném partnerství, jež v těchto zemích povede k vytvoření bohatství a pracovních míst, a umožní tak obyvatelům jižních států žít a pracovat ve své vlasti;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.