Propunere de rezoluţie - B6-0119/2007Propunere de rezoluţie
B6-0119/2007

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

13.3.2007

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6‑0015/2007
depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de David Hammerstein Mintz, în numele Grupului Verts/ALE, şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN,
privind vânătoarea de primăvară şi vânătoarea la capcană a păsărilor migratoare în Malta

Procedură : 2007/2531(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0119/2007

B6‑0119/2007

Rezoluţie a Parlamentului European privind vânătoarea de primăvară şi vânătoarea la capcană a păsărilor migratoare în Malta

Parlamentul European,

–  având în vedere petiţia 794/2004, petiţia 334/2005 şi petiţia 886/2005,

–  având în vedere raportul misiunii de informare a Comisiei pentru petiţii efectuate în Malta între 9 şi 12 mai 2006,

–  având în vedere Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice,

–  având în vedere Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică,

–  având în vedere articolele 10, 226 şi 242 din Tratatul CE,

–  având în vedere întrebarea orală B6-0015/2007,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) şi articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Parlamentul European a primit diverse petiţii împotriva practicii de vânătoare de primăvară şi de vânătoare la capcană a păsărilor migratoare din Malta, inclusiv o petiţie de la Societatea Regală Belgiană pentru Protecţia Păsărilor, semnată de 300 000 de europeni, dintre care mai bine de 4 000 sunt din Malta; întrucât în februarie 2007 115 000 de europeni, în special din Regatul Unit, au transmis guvernului maltez o petiţie de protest împotriva vânătorii de primăvară;

B.  întrucât Comisia pentru petiţii a examinat acuzele formulate în petiţii şi a trimis în Malta o delegaţie în conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European pentru a se informa asupra situaţiei faptice in situ;

C  întrucât concluzia raportului misiunii de informare a fost că, deşi autorităţile malteze responsabile au făcut unele eforturi pentru a armoniza legislaţia naţională şi normele sale de aplicare cu legislaţia comunitară, durabilitatea şi supravieţuirea populaţiilor mai multor specii de păsări migratoare este încă serios ameninţată de vânătoarea şi vânătoarea la capcană extensivă, ilegală şi neselectivă în perioada în care păsările aparţinând acestor specii trec prin Malta în timpul migraţiei de primăvară;

D.  întrucât raportul misiunii de informare a Comisiei pentru petiţii ridică de asemenea semne de întrebare privind respectarea în Malta a Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, precum şi privind vânătoarea neselectivă la capcană şi vânarea ilegală a speciilor protejate, cum ar fi păsările de pradă protejate la nivel mondial, ca de exemplu vânturelul mic (Falco naumanni) şi vânturelul de seară (Falco vespertinus);

E.  întrucât vânătoarea de primăvară şi vânătoarea la capcană sunt apărate de vânătorii maltezi, care susţin că fac parte din tradiţia lor culturală; întrucât, totuşi, spaţiul de odihnă pentru păsările migratoare a scăzut considerabil în ultimii ani datorită dezvoltării urbane şi întrucât apariţia de noi metode şi arme a făcut vânătoarea mai eficientă, afectând astfel populaţiile de păsări migratoare şi ducând la extincţia la nivel local a unor specii de păsări cum ar fi şoimul pelerin (Falco peregrinus) şi striga (Tyto alba);

F.  întrucât sondajele de opinie par a demonstra faptul că cea mai mare parte a societăţii malteze este împotriva practicilor curente în domeniul vânătorii;

G.  întrucât guvernul maltez a decis să deschidă între 10 aprilie şi 20 mai un sezon de vânătoare de primăvară pentru turturică şi pentru prepeliţă, ambele fiind specii cu populaţia în declin, precum şi sezoane de vânătoare la capcană între 26 martie şi 20 mai anul curent;

H.  întrucât Malta este unul dintre principalele puncte de escală pentru păsările care migrează între Europa şi Africa; întrucât un studiu recent prezintă dovezi în sensul faptului că în 35 de ţări, majoritatea state europene, se împuşcă păsări, dintre care multe fac parte din specii rare sau pe cale de dispariţie, iar în 19 ţări se vânează păsări la capcană;

I.  întrucât Comisia Europeană investighează dacă legislaţia prin care Malta a transpus Directiva 79/209/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice este în conformitate cu cerinţele directivei respective şi dacă este corect aplicată şi întrucât Comisia a deschis împotriva Maltei o procedură privind încălcarea articolului 9 din directiva respectivă;

J.  întrucât Comisia a recomandat ca guvernul Maltei să nu permită vânătoarea de primăvară în acest an şi a afirmat că, în cazul în care vânătoarea de primăvară este autorizată în 2007, Comisia intenţionează să examineze, în cadrul aceluiaşi dosar, vânătoarea de primăvară permisă şi în 2004, 2005 şi 2006 şi să transmită Maltei un aviz motivat pe acest subiect;

K.  întrucât obligaţia statelor membre de a coopera pe deplin cu Comisia, atunci când aceasta acţionează în cadrul puterilor conferite acesteia în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE, decurge din principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 10 din Tratatul CE;

1.   ia notă de raportul misiunii de informare a Comisiei pentru petiţii care s-a informat asupra situaţiei faptice in situ între 9 şi 12 mai 2005 şi sprijină recomandările formulate în raport;

2.   împărtăşeşte preocupările formulate în raportul misiunii de informare, în special în ceea ce priveşte autorizarea vânătorii de primăvară a păsărilor migratoare, vânătoarea neselectivă la capcană şi vânarea ilegală a speciilor protejate, inclusiv în zone protejate de legislaţia comunitară;

3.   salută decizia Comisiei de a cerceta dacă normele de drept intern şi normele lor de aplicare prin care Malta a transpus Directiva 79/209/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice sunt în conformitate cu cerinţele directivei respective şi îndeamnă cu insistenţă Comisia să facă eforturi suplimentare pentru a convinge autorităţile malteze să respecte în întregime legislaţia comunitară;

4.   consideră că decizia luată de guvernul maltez de a autoriza vânătoarea de primăvară şi vânătoarea la capcană, în ciuda recomandărilor publice ale Comisiei, este regretabilă şi invită guvernul maltez să revină asupra hotărârii sale;

5.   reaminteşte principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 10 din Tratatul CE, în conformitate cu care statele membre au acceptat să coopereze pe deplin cu instituţiile europene;

6.   remarcă faptul că principiul cooperării loiale capătă o importanţă specială în momentul în care Comisia acţionează în capacitatea sa de „gardian al tratatelor” şi cercetează respectarea legislaţiei comunitare de către statele membre, în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE;

7.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi guvernului şi parlamentului maltez.