Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0155/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0155/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

18.4.2007

a Bizottság nyilatkozatát követő vita lezárására
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Angelika Niebler
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében
a Galileo koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalásokról

Eljárás : 2007/2548(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0155/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0155/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0155/2007

az Európai Parlament állásfoglalása a Galileo koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalásokról

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló, európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (COM(2004) 0477),[1] és a 2005. szeptember 6-án első olvasatban elfogadott állásfoglalására,

   tekintettel a Bizottságnak a 876/2002/EK tanácsi rendelet mellékletében található Galileo Közös Vállalkozás alapszabályának módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatára[2] (http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0351COM(2006)0351), és a 2006. október 24-i jogalkotási állásfoglalására,

   tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre[3] és a Bizottságnak az e rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2005&DocNum=0190COM(2005)0190), valamint a 2006. október 10-i jogalkotási állásfoglalására,

–  tekintettel a Galileo program jelenlegi állásáról szóló, 2006. szeptember 25-i állásfoglalására,[4]

–  tekintettel a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács (KTE) által 2007. március 22-én a koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalásokról elfogadott következtetésekre,

–  tekintettel a KTE minisztereinek benyújtott olyan dokumentumokra, mint Barrot úrnak, az Európai Bizottság alelnökének a koncessziós tárgyalások helyzetéről szóló levele és a Tanács jelenlegi elnökének jelentése a pályázó konzorcium által felsorolt, kiemelkedő fontosságú kérdésekről,

–  tekintettel a KTE Tanács által Barrot úrra, az Európai Bizottság alelnökére ruházott kettős megbízatásra, hogy a júniusi Tanácson nyújtson be javaslatokat a hosszú távú pénzügyi célkitűzések biztosítására és kudarc esetén alternatív forgatókönyvekre annak érdekében, hogy újrakezdődhessenek a pályázó konzorciummal való hatékony és gyors tárgyalások,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

1.  megismétli támogatását a Galileo program tekintetében, beleértve a Galileo elődjének számító EGNOS műholdas navigációs szolgáltatásokat, de rendkívüli módon aggódik amiatt, hogy a koncessziós tárgyalások több hónapra holtpontra kerültek, és hogy ez a késedelem jelentős hatással lesz a teljes költségre;

2.  emlékeztet 2006. szeptember 25-i állásfoglalására, amelyben felszólította a tárgyalásban érintett feleket, hogy konstruktív módon törekedjenek a megegyezésre; ezért üdvözli az Európai Bizottság Galileo programért felelős alelnökének levelét és a 2007. március 22-i KTE Tanács következtetéseit, valamint hangsúlyozza a 2005 decemberében elfogadott határozat (az ún. Miert-megállapodás) végrehajtásában érintett felek fontos szerepét;

3.  rámutat arra, hogy a Tanács, a Parlament, a Bizottság és az EU tanácsadó testületei messzemenően támogatják az Európai Bizottság Galileo programért felelős alelnökének adott egyértelmű megbízást, hogy a júniusi Tanácson benyújtson többek között:

  • a)egy hiteles ütemtervet, amely minél előbb szerződések megkötéséhez vezet,
  • b)lehetséges megoldásokat a hosszú távú pénzügyi kötelezettségek biztosítására,
  • c)forgatókönyvet az EGNOS műholdas navigációs szolgáltatások mielőbbi igénybevételére,
  • d)alternatív forgatókönyveket a program végrehajtására, különösen a költségek, kockázatok és pénzügyi feltételek vonatkozásában;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy a hiteles üzleti terv biztosítása érdekében gyorsítsa fel a szabályozott piaccal kapcsolatos, a Bizottság műholdas navigációs alkalmazásokról szóló zöld könyvén alapuló jogalkotást;

   felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Űrügynökséggel együtt tegyen olyan javaslatot, amely az egyértelmű politikai felelősség és a Bizottság vezető szerepének biztosítása által nyújt megoldást a jobb kormányzás problémájára;

6.  felszólítja a Bizottságot, hogy – tekintettel a projekt közösségi jellegére – tartsa tiszteletben az EP és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretegyezményt[5], és különösen annak a külkapcsolatokra vonatkozó 19. cikkét, és biztosítsa a Parlament teljes körű tájékoztatását a Tanács azon határozatának végrehajtásáról, amelyben a Bizottságot felhatalmazza harmadik országokkal való tárgyalásra a Galileo Felügyelő Hatóságában társult tagként való részvételükre vonatkozó megállapodások megkötése érdekében;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy 2007. július közepén nyújtson be egy jelentést, és egy másikat jóval azelőtt, hogy a tárgyalások a Galileo program finanszírozásának módosított jogalapjáról szóló, felülvizsgált javaslat megszületéséhez vezetnek;

8.  felszólítja a Tanácsot annak biztosítására, hogy a projekt ne szenvedjen további késedelmet;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.