Propunere de rezoluţie - B6-0190/2007Propunere de rezoluţie
B6-0190/2007

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

2.5.2007

depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna şi Panagiotis Beglitis
în numele Grupului PSE
privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia

Procedură : 2007/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0190/2007
Texte depuse :
B6-0190/2007
Dezbateri :
Texte adoptate :

B6‑0192/2007

Rezoluţia Parlamentului European privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte (APC), care a intrat în vigoare în 1997 şi expiră în 2007,

–  având în vedere consultările UE-Rusia privind drepturile omului,

–  având în vedere relaţiile sale anterioare cu Rusia, în special rezoluţia din 26 mai 2005 privind relaţiile UE-Rusia,

–  având în vedere rezoluţia sa din 13 decembrie 2006 privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât relaţiile dintre UE şi Rusia s-au dezvoltat în mod constant în ultimii ani, spre o integrare economică şi o interdependenţă profundă şi extinsă, care urmează să crească şi mai mult în viitorul apropiat;

B.  întrucât cooperarea consolidată şi relaţiile de bună vecinătate dintre UE şi Rusia au o importanţă crucială pentru stabilitatea, securitatea şi prosperitatea întregii Europe şi a statelor vecine;

C.  întrucât încheierea unui Acord de parteneriat strategic între UE şi Federaţia Rusă are o foarte mare importanţă pentru această cooperare consolidată, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară de relaţii economice bazate pe egalitate, transparenţă şi respect pentru normele recunoscute pe plan internaţional, consolidarea securităţii şi stabilităţii în Europa prin găsirea unor soluţii politice paşnice la conflictele regionale din vecinătatea comună şi ameliorarea în continuare a respectării drepturilor omului, a respectării statului de drept şi a unui cadru democratic ca bază pentru aceste relaţii;

D.   întrucât punerea rapidă în aplicare a celor patru spaţii comune, şi anume un spaţiu economic comun, un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, un spaţiu de securitate externă şi un spaţiu de cercetare, educaţie şi cultură, ar trebui să fie în centrul negocierilor Acordului de parteneriat strategic;

E.   întrucât un acord viitor între EU şi Federaţia Rusă ar trebui să includă principiile Cartei Energiei, care urmăreşte să revigoreze legăturile şi să diminueze îngrijorările la nivel european legate de faptul că Rusia îşi foloseşte vastele resurse energetice drept armă politică;

F.  întrucât Lituania ameninţă cu blocarea acordului dintre UE şi federaţia Rusă privind energia din cauza închiderii, în iunie 2006, a oleoductului care leagă Druzhba, din Rusia, cu rafinăria Mazeikiu Nafta din Lituania, acuzând exploatatorul rus al acestui oleoduct, Transneft, că întârzie în mod intenţionat reparaţia unei scurgeri în oleoduct;

G.   întrucât tensiunile dintre Estonia şi Rusia cresc, după ce autorităţile estoniene au dărâmat o statuie ridicată în centrul oraşului Tallinn în memoria militarilor sovietici căzuţi în cel de-al doilea război mondial; întrucât sancţiunile pe care Rusia intenţionează să le impună Estoniei ar putea avea ca efect o mai mare întârziere a negocierilor cu Rusia privind Acordul de parteneriat şi cooperare;

H.  întrucât UE şi Rusia poartă discuţii pentru deschiderea unei linii telefonice pentru cazurile de urgenţă energetică care să permită funcţionarilor de la Bruxelles şi de la Moscova să intre imediat în legătură pentru a evita eventualele întreruperi ale aprovizionării cu gaz şi petrol survenite pe fondul unor probleme politice sau a unor accidente tehnice;

I.  întrucât lansarea unui nou acord-cadru între UE şi Rusia, care să înlocuiască actualul Acord de parteneriat şi cooperare (APC), care expiră în 2007, şi care să includă Bulgaria şi România ar fi o dovadă clară că atât UE, cât şi Rusia doresc să pună bazele unei colaborări strânse pe viitor, în special în ceea ce priveşte interesele comune în domeniul energiei şi cel al securităţii;

J.   întrucât începerea negocierilor privind noul acord-cadru a fost amânată şi condiţionată de ridicarea, de către Moscova, a interdicţiilor privind importurile de carne din Polonia, introduse în 2005; întrucât UE face eforturi pentru găsirea unui compromis privind importurile de carne din Polonia, pentru a pune capăt acestui blocaj politic;

K.  întrucât după luni de negocieri între Comisie, preşedinţia germană şi Polonia, pe de o parte, şi Rusia, pe de altă parte, Rusia pare dispusă, în încercarea de a depăşi acest blocaj, să ajungă la un compromis cu UE care să permită ambelor părţi să înceapă negocierile privind un nou acord-cadru;

L.  întrucât comunitatea internaţională este tot mai îngrijorată în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului şi a statului de drept în Rusia, în special a libertăţii de expresie şi de asociere;

M.  întrucât atât cetăţenii UE care călătoresc în Rusia, cât şi cetăţenii ruşi care încearcă să intre în UE se confruntă, în prezent, cu un complex control al vizelor;

N.  întrucât intenţiile SUA de a instala un sistem antirachetă pe teritoriu european, în special în Polonia şi în Republica Cehă, au deranjat Rusia şi au condus la o puternică dezbatere privind echilibrul puterilor şi o posibilă cursă a înarmării,

1.  recunoaşte importanţa Rusiei ca partener de cooperare strategică, cu care UE împărtăşeşte nu numai interese economice şi comerciale, dar şi obiectivul unei cooperări strânse pe scena internaţională şi în cadrul vecinătăţii comune;

2.  subliniază importanţa unităţii şi solidarităţii între toate statele membre ale Uniunii Europene în relaţiile lor cu Rusia; invită, prin urmare, UE să continue să vorbească la unison în cadrul reuniunilor cu Rusia şi să reprezinte o forţă politică superioară în slujba intereselor membrilor săi şi, în primul rând, a intereselor europene;

3.  salută continuarea schimbului de opinii privind drepturile omului în Rusia în cadrul consultărilor UE-Rusia referitoare la drepturile omului; subliniază totuşi că situaţia actuală din Rusia generează o preocupare profundă în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, democraţia, libertatea de exprimare, dreptul societăţii civile şi al persoanelor de a contesta autorităţile şi de a le trage la răspundere pentru acţiunile lor;

4.  îşi exprimă profunda îngrijorare în ceea ce priveşte utilizarea forţei de către autorităţile ruse în timpul demonstraţiilor antiguvernamentale paşnice care au avut loc în ultimele săptămâni în Moscova şi Sankt Petersburg; subliniază faptul că libertatea de exprimare şi de asociere sunt drepturi fundamentale ale omului şi, de aceea, o continuare a acestei tendinţe ar putea avea o influenţă negativă asupra reputaţiei Rusiei la nivel mondial;

5.  invită Rusia, care este membru al Naţiunilor Unite, al OSCE şi al Consiliului Europei, să îşi îndeplinească obligaţiile în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, a libertăţii de asociere şi a libertăţii de expresie fără nicio rezervă;

6.  îndeamnă Comisia şi Consiliul să continue monitorizarea situaţiei actuale şi a evoluţiei situaţiei din Rusia; reaminteşte că în ordinea de zi a Consiliului ar trebui înscrisă o amplă dezbatere privind situaţia din Rusia;

7.  subliniază nevoia ca, în cadrul forurilor internaţionale şi împreună cu OSCE şi cu alţi actori, să existe o cooperare cu Rusia ca partener strategic capital pentru asigurarea păcii, a stabilităţii şi a securităţii şi pentru lupta împotriva terorismului internaţional şi a extremismului violent, dar şi pentru alte aspecte privind securitatea, precum riscurile ecologice şi nucleare, drogurile, traficul de arme şi persoane, precum şi criminalitatea transfrontalieră organizată în vecinătatea Europei;

8.  invită Comisia şi Consiliul să îşi continue iniţiativele comune începute cu guvernul rus pentru consolidarea democraţiei, a securităţii şi a respectării drepturilor omului în Belorus, precum şi eforturile comune pentru rezolvarea conflictelor din Moldova, Georgia şi Nagorno Karabah; invită UE şi Rusia să îşi asume responsabilitatea ca membri ai Cvartetului pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu şi să sporească eforturile pentru a organiza o conferinţă internaţională de pace privind un acord de pace regional în Orientul Mijlociu;

9.  subliniază faptul că UE şi Rusia au un interes comun în găsirea unor soluţii multilaterale la problemele globale; reaminteşte faptul că încrederea şi înţelegerea mutuale ar trebui să constituie baza unui parteneriat pe termen lung; subliniază faptul că ambele părţi trebuie să sprijine rolul şi iniţiativele Naţiunilor Unite de a găsi o soluţie de compromis pentru statutul provinciei Kosovo, soluţie care ar asigura pacea şi stabilitatea în întreaga regiune; salută poziţia Rusiei în cadrul negocierilor celor şase naţiuni cu Coreea de Nord şi solicită Rusiei să adopte aceeaşi poziţie pentru rezolvarea situaţiei din Iran, Irak şi Asia centrală;

10.  îşi exprimă îngrijorarea faţă de declaraţiile preşedintelui Putin ca răspuns la intenţiile Statelor Unite de a instala un sistem antirachetă în Europa şi invită toate părţile implicate să iniţieze un dialog; îşi exprimă profunda îngrijorare în ceea ce priveşte propunerea americană de a-şi desfăşura unele elemente din apărarea sa antirachetă în Polonia şi în Republica Cehă, ceea ce ar putea duce la o nouă cursă a înarmării şi mai degrabă la scăderea, decât la creşterea securităţii la nivel mondial; în consecinţă, solicită o examinare aprofundată a acestor proiecte în cadrul UE şi NATO; invită SUA şi toţi partenerii direct sau indirect implicaţi să susţină cadrul multilateral al regimului de neproliferare;

11.  constată că politica de vecinătate a Uniunii Europene oferă deja anumite posibilităţi în materie de cooperare multilaterală; solicită crearea unei comunităţi UE - Marea Neagră inspirată din dimensiunea nordică pentru a spori a încuraja dialogul pentru o vecinătate mai stabilă, mai sigură şi mai democratică;

12.  salută iniţiativele de a putea călători fără viză între Uniunea Europeană şi Rusia, ceea ce lasă să se întrevadă o îmbunătăţire a relaţiilor care să permită cetăţenilor nu numai să călătorească, ci şi să lucreze; solicită continuarea cooperării privind imigraţia ilegală, îmbunătăţirea controlului documentelor de identitate şi a schimburilor de informaţii; subliniază faptul că Consiliul şi Comisia trebuie să se asigure că Rusia îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în orice acord negociat privind eliminarea vizelor între cele două părţi, pentru evitarea oricărui caz de încălcare a securităţii şi a democraţiei în Europa;

13.  salută intensificarea dialogului dintre UE şi Rusia privind aspectele legate de energie; subliniază importanţa importurilor de energie pentru economiile europene, importuri care reprezintă o ocazie pentru dezvoltarea cooperării economice şi comerciale dintre UE şi Rusia; subliniază faptul că principiul interdependenţei şi transparenţei ar trebui să stea la baza cooperării, împreună cu egalitatea accesului pe piaţă, la infrastructuri şi investiţii; solicită Consiliului şi Comisiei să vegheze ca principiile din Carta Energiei, precum şi concluziile formulate de G8 să fie incluse într-un nou acord între UE şi Rusia, împreună cu o cooperare sporită în ceea ce priveşte eficacitatea energiei, economiile de energie şi economiile sursele de energie regenerabilă;

14.  salută eforturile şi iniţiativele preşedinţiei germane de a acorda prioritate acestei chestiuni importante; subliniază că dialogul privind energia ar trebui să rămână o prioritate în ordinea de zi a preşedinţiei care va urma;

15.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Federaţiei Ruse.