Procedură : 2007/2563(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0200/2007

Texte depuse :

B6-0200/2007

Dezbateri :

PV 23/05/2007 - 11
CRE 23/05/2007 - 11

Voturi :

PV 24/05/2007 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0211

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 150kWORD 74k
3.5.2007
PE 389.494v01-00
 
B6-0000/2007
depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B6‑0020/2007 şi B6-0121/2007
depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Miroslav Ouzký
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
privind obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 14-a reuniune a Conferinţei părţilor la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES), care se va desfăşura între 3-15 iunie 2007, la Haga

Rezoluţia Parlamentului European privind obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 14-a reuniune a Conferinţei părţilor la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES), care se va desfăşura între 3-15 iunie 2007, la Haga 
B6-0000/2007

Parlamentul European,

–  având în vedere cea de-a 14-a reuniune a Conferinţei părţilor la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES), care se va desfăşura între 3-15 iunie 2007, la Haga, în Ţările de Jos,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât CITES, semnată de 169 de părţi, printre care cele 27 de state membre ale UE, reprezintă principalul acord global în vigoare cu privire la conservarea speciilor sălbatice, care urmăreşte să împiedice supraexploatarea speciilor faunei şi florei sălbatice datorată comerţului internaţional;

B.  întrucât consumul uman de resurse naturale, distrugerea habitatelor, schimbările climatice, supraexploatarea speciilor sălbatice şi comerţul ilegal cu faună şi floră sălbatică reprezintă principalele cauze ale reducerii biodiversităţii Pământului;

C.  întrucât unele rapoarte ştiinţifice prevăd că schimbările climatice vor agrava pierderea biodiversităţii şi situaţia speciilor pe cale de dispariţie;

D.  întrucât sensibilizarea publicului în ţările consumatoare a fost şi rămâne esenţială pentru controlul braconajului şi al comerţului internaţional ilegal cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie;

E.  întrucât comerţul ilegal subminează grav agenda globală în domeniul mediului şi al dezvoltării durabile;

F.  întrucât Strategia UE privind dezvoltarea durabilă oferă cadrul necesar pentru gestionarea resurselor naturale într-un mod responsabil şi durabil;

G.  întrucât atelierul privind „Coordonarea la nivel comunitar a punerii în aplicare a legislaţiei privind comerţul cu specii sălbatice”, care a avut loc în octombrie 2005, în timpul preşedinţiei britanice, a avut ca rezultat un proiect de plan de acţiune al UE privind punerea în aplicare a legislaţiei, care a obţinut susţinerea generală;

H.  întrucât CITES are un rol complementar celui jucat de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi de alte organisme internaţionale în conservarea speciilor marine care pot fi ameninţate de comerţul internaţional;

I.  întrucât Comisia internaţională pentru vânătoarea de balene (IWC), recunoscută de CITES ca organismul autorizat să reglementeze conservarea şi gestionarea balenelor, a decretat un moratoriu mondial privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale;

J.  întrucât Japonia a propus, în Documentul 51 al celei de-a 14-a reuniuni a Conferinţei părţilor ca toate cetaceele înscrise în apendicele I şi gestionate de IWC să fie incluse în revizuirea periodică a apendicelor, ca rezoluţia CITES (RC.11.4), în care se defineşte relaţia dintre IWC şi CITES, să fie modificată, şi ca IWC să furnizeze datele şi avizele ştiinţifice privind înscrierea speciilor de balene în CITES;

K.  întrucât , în iulie 2005(1) , Parlamentul European şi-a exprimat dezamăgirea faţă de „ritmul extrem de lent” pe care îl înregistrează procesul de aplicare a legislaţiei, administrării şi schimburilor comerciale în domeniul forestier (FLEGT); întrucât, în lipsa unor norme generale, cu caracter obligatoriu, prin care să se interzică importul de lemn de origine ilegală şi nedurabilă în UE, iniţiativele CITES privind reglementarea comerţului internaţional cu diferite specii de lemn au o importanţă capitală;

L.  întrucât la cea de-a 12-a Conferinţă a părţilor, contrar recomandării Parlamentului European, a fost adoptată o decizie prin care se autoriza vânzarea unică, în anumite condiţii, a rezervelor guvernamentale de fildeş provenind din Botswana, Namibia şi Africa de Sud, deşi condiţiile comerciale stabilite în decizia respectivă nu sunt nici în prezent respectate;

M.  întrucât cantităţile de fildeş confiscate au crescut semnificativ de la cea de a 13-a Conferinţă a părţilor şi se estimează că în fiecare an sunt omorâţi cel puţin 20.000 de elefanţi; întrucât liberalizarea în mai mare măsură a comerţului cu fildeş ar avea efecte negative asupra populaţiilor de elefanţi deja împuţinate şi fragmentate din alte ţări din Africa şi Asia;

N.  întrucât Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice a inclus marele rechin alb în apendicele I şi II, Australia a inclus specia respectivă în apendicele III al CITES în 2001, cu rezerve din partea Norvegiei şi a Japoniei, iar Uniunea internaţională pentru conservarea naturii (UICN) a considerat această specie ca fiind vulnerabilă şi a inclus-o pe lista roşie a speciilor ameninţate încă din 1996;

O.  întrucât populaţiile asiatice de feline mari sunt ameninţate din ce în ce mai mult şi, din nefericire, nu a fost adoptată nicio măsură fermă pentru a opri scăderea populaţiei de tigri şi de alte feline mari;

P.  întrucât în mai 2005 au fost introduse criterii universale pentru etichetarea caviarului, în vederea reglementării comerţului său;

Q.  întrucât conservarea speciilor trebuie să rămână principiul călăuzitor aflat la baza deciziilor de înscriere în CITES, iar analiza efectelor asupra mijloacelor de existenţă ale populaţiilor ar trebui să fie luată în considerare la adoptarea acestora;

R.  întrucât nimic nu împiedică Uniunea Europeană să adopte măsuri interne mai stricte în ceea ce priveşte importul de animale sălbatice, pentru a atinge obiective de conservare a speciilor sau din alte motive, cum ar fi preocuparea pentru bunăstarea animalelor,

1.  invită Comisia şi statele membre să recurgă la principiul precauţiei, ca principiu călăuzitor pentru toate deciziile lor privind documentele de lucru şi propunerile de înscriere şi să ţină cont, de asemenea, de principiul „utilizatorul plăteşte”, de abordarea centrată pe ecosisteme şi de principiile tradiţionale de conservare;

2.  invită Comisia şi statele membre să se asigure că toate deciziile care vizează consolidarea coordonării dintre CITES şi alte convenţii privind biodiversitatea nu aduc atingere nici naturii CITES, în calitate de acord global privind conservarea, nici măsurilor stricte de conservare pe care CITES le prevede;

3.  îşi manifestă opoziţia fermă faţă de utilizarea votului secret şi îşi exprimă dezamăgirea faţă de faptul că Comitetul permanent al CITES nu a prezentat propuneri în ceea ce priveşte excluderea posibilităţii de a utiliza votul secret în procesul decizional din cadrul Convenţiei;

4.  salută propunerile prezentate de Kenya şi Mali de a aplica un moratoriu de 20 de ani asupra comerţului cu fildeş în ansamblu, sprijinite de Togo şi Ghana, precum şi de Declaraţia de la Accra, semnată de reprezentanţi a 19 ţări africane, în care se solicită interzicerea comerţului cu fildeş;

5.  reaminteşte că moratoriul propus nu aduce atingere deciziei luate cu ocazia celei de-a 12-a Conferinţe a părţilor de a permite, în anumite condiţii, vânzarea unică a rezervelor guvernamentale de fildeş provenind din Botswana, Namibia şi Africa de Sud;

6.  subliniază că acceptarea propunerilor prezentate de Kenya şi Mali ar lăsa timp pentru perfecţionarea sistemului de monitorizare a uciderii ilegale a elefanţilor (MIKE) şi ar da comunităţii internaţionale posibilitatea de a deplasa centrul dezbaterii de la comerţul cu fildeş la ameninţările reale pentru elefanţi şi habitatele lor;

7.  îndeamnă guvernele africane să aplice în integralitate, în colaborare cu ONG-urile, decizia luată cu ocazia celei de-a 13-a Conferinţe a părţilor privind punerea în aplicare a unui plan de acţiune pentru controlarea comerţului cu fildeş provenind de la elefanţii din Africa, inclusiv obligaţiile de raportare;

8.  invită Comisia să sprijine eforturile de îmbunătăţire şi monitorizare a conservării tigrilor, de exemplu prin identificarea lacunelor legislative, a dificultăţilor de aplicare şi a carenţelor în materie de aplicare şi de capacitate;

9.  invită Comisia să prezinte un raport privind progresele înregistrate în aplicarea criteriilor de etichetare a caviarului, să încurajeze celelalte principale state producătoare şi consumatoare din Europa, America de Nord şi Asia să pună în aplicare sistemul de etichetare, şi să consolideze procesul de instaurare a unor contingente la export durabile, bazate pe informaţiile ştiinţifice cele mai fiabile şi cele mai recente;

10.  îndeamnă UE să sprijine următoarele propuneri pentru Conferinţa părţilor:

   transferul lorisului leneş (Nycticebus spp.) din apendicele II în apendicele I al CITES;
   respingerea eliminării râsului roşu (Lynx rufus) din apendicele II al CITES, din cauza asemănării cu râsul european (Lynx lynx) şi râsul iberic (Lynx pardinus);
   includerea celor două specii de rechini Lamna nasus (rechinul scrumbiilor) şi Squalus acanthias (rechinul câine de mare) în apendicele II al CITES, propusă de Germania în numele statelor membre ale Comunităţii Europene;
   includerea peştilor spadă (Pristidae spp.), consideraţi de UICN ca fiind o specie ameninţată critic, în apendicele I al CITES;
   includerea anghilei europene (Anguilla Anguilla) în apendicele II al CITES, propusă de Germania în numele statelor membre ale Comunităţii Europene;
   includerea cardinalului de Banggai (Pterapogon kauderni) în apendicele II al CITES;
   includerea coralilor roşii (Corallium spp) în apendicele II al CITES;
   includerea lemnului tropical roşu (Caesahpinia echinata), a lemnului de trandafir (Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo şi Dalbergia stevensonii) şi a cedrului (Cedrela spp) în apendicele II al CITES;
   includerea câinelui sălbatic african (Lycaon pictus) în apendicele II al CITES
   documentul de lucru privind respectarea şi punerea în aplicare a convenţiei, prezentat de Germania în numele statelor membre ale Comunităţii Europene;
   documentul de lucru privind comerţul electronic cu speciile enumerate de CITES, prezentat de Germania în numele statelor membre ale Comunităţii Europene;
   cele patru propuneri prezentate de Algeria privind includerea cerbului roşu berber (Cervus elaphus barbarus), a gazelei din Munţii Atlas (Gazella cuivieri), a gazelei dorcas (Gazella dorcas) şi a gazelei cu coarne lungi (Gazella leptoceros) în apendicele I al CITES;
   documentul de lucru privind comerţul cu leacuri tradiţionale, prezentat de Australia;
   propunerea Kenyei şi a Mali de instituire a unui moratoriu pe 20 de ani asupra comerţului cu fildeş în ansamblul său;

11.  îndeamnă Comisia şi statele membre să respingă:

   Documentul 51 privind cetaceele, prezentat de Japonia;
   contingentele la exportul rinocerilor negri (Diceros bicornis) pentru Namibia şi Africa de Sud;
   înlocuirea tuturor adnotărilor actuale în ceea ce priveşte înscrierea în apendicele II al CITES a populaţiilor de elefanţi din Botswana, Namibia, Africa de Sud şi Zimbabwe, pentru a permite stabilirea de contingente anuale la export pentru comerţul cu fildeş brut;
   modificarea adnotărilor în ceea ce priveşte înscrierea în apendicele II al CITES a populaţiilor de elefanţi din Botswana, pentru a permite stabilirea de contingente anuale la export pentru comerţul cu fildeş brut, comerţul cu animale vii, comerţul cu articole de marochinărie şi piei netăbăcite, tranzacţiile în scopuri necomerciale cu trofee de vânătoare;
   propunerea de a extinde comerţul cu lână obţinută de la vicuña (Vicugna vicugna) la nouă populaţii din Bolivia, deoarece unele dintre acestea sunt foarte reduse;
   propunerea de a transfera populaţia braziliană de caiman negru (Melanosuchus niger) din apendicele I în apendicele II al CITES;
   propunerea de a transfera populaţiile de leopard (Panthera pardus) în apendicele II al CITES şi de a mări contingentele la export pentru trofeele de vânat din Mozambic;

12.  înţelege că CITES poate contribui cel mai bine la mijloacele de existenţă ale populaţiilor sărace prin asigurarea punerii în aplicare şi a respectării convenţiei şi prin împiedicarea comerţului ilegal şi nereglementat; prin urmare, invită Comisia şi statele membre să retragă Documentul 14 al Conferinţei Părţilor, intitulat „CITES şi mijloacele de existenţă”;

13.  invită Comisia şi statele membre să consolideze cooperarea internaţională în ceea ce priveşte punerea în aplicare a CITES, elaborând o strategie cu priorităţi bine definite care să faciliteze aplicarea sa şi prevăzând mai multe măsuri de stimulare şi mai mult sprijin financiar, în special pentru formarea şi asistenţa tehnică în ceea ce priveşte identificarea speciilor şi măsurile de aplicare;

14.  reaminteşte că Uniunea Europeană este una dintre principalele pieţe pentru comerţul ilegal cu specii sălbatice şi că gradul de respectare a CITES variază de la un stat membru la altul; invită Comisia şi statele membre să intensifice coordonarea eforturilor lor de punere în aplicare a legislaţiei UE privind comerţul cu specii sălbatice;

15.  îndeamnă acele părţi ale CITES care nu au ratificat Amendamentul de la Gaborone să facă acest lucru, ceea ce ar permite Comunităţii Europene să devină parte contractantă la CITES;

16.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum şi părţilor CITES şi Secretariatului CITES.

(1) Rezoluţia PE privind accelerarea punerii în practică a planului de acţiune al UE privind aplicarea legislaţiei, administrării şi schimburilor comerciale în domeniul forestier (FLEGT) OJ C 157 E/482, 6.7.2006,

Aviz juridic - Politica de confidențialitate