Postopek : 2007/2563(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0200/2007

Predložena besedila :

B6-0200/2007

Razprave :

PV 23/05/2007 - 11
CRE 23/05/2007 - 11

Glasovanja :

PV 24/05/2007 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0211

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 61k
15.5.2007
PE 389.522v01-00
 
B6‑0200/2007
k vprašanjema za ustna odgovora B6‑0020/2007 in B6‑0121/2007
v skladu s členom 108(5) Poslovnika,
ki ga vlaga Miroslav Ouzký
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o strateških ciljih EU za 14. konferenco pogodbenic konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 3. do 15. junija 2007 v Haagu

Resolucija Evropskega parlamenta o strateških ciljih EU za 14. konferenco pogodbenic konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 3. do 15. junija 2007 v Haagu 
B6‑0200/2007

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju 14. konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 3. do 15. junija 2007 v Haagu, na Nizozemskem,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker je CITES s 169 pogodbenicami konvencije, vključno s 27 državami članicami, najobširnejši svetovni sporazum o ohranjanju prostoživečih živali, ki preprečuje prekomerno izkoriščanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst zaradi mednarodne trgovine,

B.  ker so človeška poraba naravnih virov, uničevanje življenjskega prostora, podnebne spremembe, prekomerno izkoriščanje prostoživečih vrst in nezakonita trgovina s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami glavni razlogi za osiromašenje biološke raznolikosti na zemlji,

C.  ker je na podlagi strokovnih poročil mogoče sklepati, da bodo podnebne spremembe povečale izgubo biološke raznolikosti in poslabšale položaj ogroženih vrst,

D.  ker je javna ozaveščenost v državah porabnicah bila in ostaja bistvena za nadzor divjega lova in nezakonite mednarodne trgovine z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami,

E.  ker nezakonita trgovina resno ogroža svetovni načrt okoljske in razvojne trajnosti,

F.  ker strategija EU za trajnostni razvoj nudi okvir za odgovorno in trajnostno upravljanje naravnih virov,

G.  ker je med predsedovanjem Velike Britanije na delavnici o usklajevanju EU pri izvajanju zakonodaje na področju trgovine s prostoživečimi živalmi (EU Wildlife Trade Enforcement Coordination), ki je potekala oktobra 2005, nastal osnutek akcijskega načrta za uveljavljanje predpisov EU, ki je bil množično sprejet,

H.  ker konvencija CITES dopolnjuje delo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in drugih mednarodnih organov pri ohranjanju morskih vrst, ki bi jih lahko ogrozila mednarodna trgovina,

I.  ker je Mednarodna komisija za lov na kite, ki jo je konvencija CITES priznala kot organ, ki je pristojen za uravnavanje ohranjanja in upravljanja s kiti, predpisala moratorij na komercialni lov na kite, veljaven po vsem svetu,

J.  ker je Japonska na 14. konferenci pogodbenic v dokumentu 51 predlagala, da se vsi kiti iz dodatka I, ki jih upravlja Mednarodna komisija za lov na kite, vključijo v redno revizijo dodatkov, da se spremeni resolucija CITES (RC.11.4), ki določa odnos med Mednarodno komisijo za lov na kite in konvencijo CITES, ter naj mednarodna komisija za lov na kite zagotovi strokovne podatke in svetuje pri pripravi seznamov CITES o vrstah kitov,

K.  ker je Evropski parlament julija 2005(1) izrazil razočaranje nad izjemno počasnim napredkom pri postopku uveljavljanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja v gozdarskem sektorju; ker so zaradi pomanjkanja obvezne in celovite zakonodaje, ki bi preprečevala uvoz nezakonito in netrajnostno posekanega lesa v EU, nujne pobude konvencije CITES za ureditev mednarodne trgovine z vrstami lesa,

L.  ker so pogodbenice na 12. konferenci pogodbenic v nasprotju s priporočilom Evropskega parlamenta sprejele odločitev o dovoljeni enkratni prodaji vladnih zalog slonovine iz Bocvane, Namibije in Južne Afrike pod določenimi pogoji, pogoji trgovanja, določeni v tem sklepu, pa še vedno niso izpolnjeni;

M.  ker so se količine zaplenjene nezakonite slonovine od 13. konference pogodbenic znatno povečale in se ocenjuje, da je letno ubitih 20.000 ali več slonov; ker bi imela nadaljnja sprostitev trgovanja s slonovino pogubne posledice za že tako opustošeno in razdrobljeno populacijo slonov v drugih državah v Afriki in Aziji;

N.  ker je konvencija o zaščiti selitvenih vrst prostoživečih živali uvrstila velikega belega morskega psa v dodatek I in II, ker je Avstralija leta 2001 to vrsto uvrstila v dodatek III konvencije CITES, s pridržkom Norveške in Japonske, in ker Svetovna zveza za varstvo narave na svojem rdečem seznamu ogroženih vrst od leta 1996 to vrsto označuje kot "ranljivo",

O.  ker so populacije azijskih velikih mačk vse bolj ogrožene in ker na žalost niso bili sprejeti nobeni odločilni ukrepi za zaustavitev upada števila tigrov in drugih velikih mačk,

P.  ker so se maja 2005 uvedle enotne zahteve za označevanje kaviarja, da bi se tako uredila trgovina z njim,

Q.  ker mora ohranjanje vrst ostati podlaga za utemeljevanje odločitev glede uvrščanja na sezname in ker je treba analize posledic za preživetje ljudi upoštevati pri izvrševanju odločitev o uvrščanju na sezname;

R.  ker lahko EU prosto sprejema strožje notranje ukrepe za uvoz prostoživečih živali, ki temeljijo na ciljih za ohranjanje vrst ali drugih načelih, kot je skrb za dobro počutje živali,

1.  poziva Komisijo in države članice, naj previdnostno načelo uporabljajo kot vodilno načelo pri vseh svojih odločitvah o delovnih dokumentih in predlogih o uvrščanju na sezname ter naj upoštevajo tudi načelo "uporabnik plača", ekosistemski pristop in tradicionalna načela ohranjanja;

2.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da vsaka odločitev za večjo usklajenost med CITES in drugimi konvencijami o biološki raznolikosti ne oslabi značaja konvencije CITES kot globalnega sporazuma in njenih strogih ukrepov za ohranitev biološke raznolikosti;

3.  ostro nasprotuje uporabi tajnega glasovanja in je razočaran, ker stalni odbor CITES ni predlagal, da se možnost tajnega glasovanja izključi iz postopkov odločanja konvencije;

4.  pozdravlja predlog Kenije in Malija za uvedbo 20-letnega moratorija na vso trgovino s slonovino, ki sta ga podprla Togo in Gana, ter deklaracijo iz Akre, ki so jo podpisali predstavniki 19 afriških držav in ki poziva k uvedbi prepovedi trgovine s slonovino;

5.  opozarja, da predlagani moratorij ne vpliva na odločitve, sprejete na 12. konferenci pogodbenic, ki pod določenimi pogoji dovoljuje enkratno prodajo vladnih zalog slonovine iz Bocvane, Namibije in Južne Afrike;

6.  poudarja, da bi s sprejetjem predloga Kenije in Malija lahko izboljšali sistem MIKE za nadzor nad nezakonitim odstrelom slonov, mednarodna skupnost pa bi lahko na tak način razpravo o trgovini s slonovino preusmerila na razpravo o resnih grožnjah za slone in njihov življenjski prostor;

7.  odločno poziva afriške oblasti, naj v sodelovanju z nevladnimi organizacijami v celoti izvršijo odločitev, sprejeto na 13. konferenci pogodbenic, o izvajanju akcijskega načrta o nadzoru nad trgovino z afriško slonovino, vključno z obveznostjo poročanja;

8.  poziva Komisijo, naj podpre prizadevanja za krepitev in spremljanje ohranjanja tigrov, in sicer tako, da ugotovi vrzeli v zakonodaji, težave pri izvajanju ter šibke točke uveljavljanja in zmogljivosti;

9.  poziva Komisijo, naj poroča o napredku pri izvajanju zahtev o označevanju kaviarja, naj druge evropske, severnoameriške in azijske države proizvajalke in potrošnice spodbuja pri izvajanju sistema označevanja ter okrepi postopek določanja trajnostnih izvoznih kvot, ki bo temeljil na najzanesljivejših in posodobljenih informacijah;

10.  odločno poziva EU, naj za konferenco pogodbenic podpre naslednje predloge:

   prenos vrste čokatih lorijev (Nycticebus spp.) iz dodatka II v dodatek I konvencije CITES,
   zavrnitev črtanja rdečerjavega risa (Lynx rufus) iz dodatka II konvencije CITES, ker je podoben evropskemu (Lynx lynx) in iberskemu risu (Lynx pardinus),
   uvrstitev dveh vrst morskih psov: atlantskega morskega psa (Lamna nasus) in navadnega trneža (Squalus acanthias) v dodatek II konvencije CITES, kar je v imenu držav članic Evropske skupnosti predlagala Nemčija,
   uvrstitev žagaric (Pristidae spp.), ki jih Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) označuje kot skrajno ogrožene, v dodatek I konvencije CITES;
   uvrstitev evropske jegulje (Anguilla Anguilla) v dodatek II konvencije CITES, kar je v imenu držav članic Evropske skupnosti predlagala Nemčija,
   uvrstitev zebrastega koralnega kraljička (Pterapogon kauderni) v dodatek II konvencije CITES,
   vključitev rdeče korale (Corallium spp.) v dodatek II konvencije CITES,
   uvrstitev tropskega brazilskega lesa (Caesalpinia echinata), palisandra (Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo in Dalbergia stevensonii) in cedre (Cedrela spp.) v dodatek II konvencije CITES,
   uvrstitev afriškega hijenskega psa (Lycaon pictus) v dodatek II konvencije CITES,
   delovni dokument o spoštovanju in uporabi konvencije, ki ga je v imenu držav članic Evropske unije predlagala Nemčija,
   delovni dokument o spletni trgovini s primerki vrst s seznamov konvencije CITES, ki ga je v imenu držav članic Evropske skupnosti predlagala Nemčija,
   štiri predloge Alžirije o uvrstitvi grivastega jelena (Cervus elaphus barbarus), cuvierjeve gazele (Gazella cuvieri), navadne gazele (Gazella dorcas) in vitkoroge gazele (Gazella leptoceros) v dodatek I konvencije CITES,
   delovni dokument o trgovini z običajnimi zdravili, ki ga je vložila Avstralija;
   predlog Kenije in Malija o 20-letnem moratoriju na vse trgovanje s slonovino;

11.  odločno poziva Komisijo in države članice, naj zavrnejo:

   dokument 51 o kitih, ki ga je predložila Japonska,
   izvozne kvote za črnega nosoroga (Diceros bicornis) za Namibijo in Južno Afriko,
   zamenjavo vseh obstoječih opomb o uvrstitvi bocvanskih, namibijskih, južnoafriških in zimbabvejski slonov v dodatek II konvencije CITES, da se tako omogoči določitev letnih izvoznih kvot za trgovino z neobdelano slonovino,
   predlog spremembe k opombi o uvrstitvi bocvanske populacije slonov v dodatek II konvencije CITES, da se omogoči določitev letnih izvoznih kvot za trgovino z neobdelano slonovino, trgovino z živimi živalmi v trgovske namene, trgovino z usnjenimi izdelki v trgovske namene, trgovino s kožami v trgovske namene in za trgovino z lovskimi trofejami za netrgovske namene;
   predlog o razširitvi trgovine z volno vikunje (Vicugna vicugna) na devet populacij v Boliviji, med katerimi je nekaj zelo majhnih,
   predlog o prenosu brazilskih populacij južnoameriškega močvirskega kajmana (Melanosuchus niger) iz dodatka I v dodatek II konvencije CITES,
   predlog o prenosu populacije leoparda (Panthera pardus) v dodatek II konvencije CITES in predlog o povečanju izvoznih kvot za lovske trofeje iz Mozambika;

12.  razume, da lahko CITES k preživljanju revnejših najbolje prispeva tako, da zagotavlja izvajanje in uveljavljanje konvencije ter preprečuje zakonsko neurejeno in nezakonito trgovino; poziva Komisijo in države članice, naj umaknejo dokument 14 "CITES in preživetje" s 14. konference pogodbenic o konvenciji;

13.  poziva Komisijo in države članice, naj z razvojem strategije opredeljenih prednostnih nalog za lažje izvajanje ter z zagotavljanjem dodatnih spodbud in finančne pomoči, zlasti za usposabljanje in tehnično pomoč pri prepoznavanju vrst in izvajanju ukrepov, okrepijo mednarodno sodelovanje pri izvajanju konvencije CITES;

14.  opozarja, da je Evropska unija eden največjih trgov za nezakonito trgovino s prostoživečimi živalmi in da se upoštevanje konvencije med državami članicami razlikuje; poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo usklajevanje njihovih prizadevanj za uveljavljanje zakonodaje EU o trgovini s prostoživečimi živalmi;

15.  odločno poziva pogodbenice CITES, ki tega še niso storile, naj ratificirajo predlog spremembe iz Gaborona, ki bi Evropski uniji omogočil postati pogodbenica konvencije CITES;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, pogodbenicam CITES in sekretariatu CITES.

(1) Resolucija o hitrejšem izvajanju akcijskega načrta EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje v gozdarskem sektorju (FLEGT), UL C 157 E/482, 6.7.2006.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov