FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET
PDF 92kWORD 36k
16.5.2007
PE 389.524v01-00
 
B6‑0202/2007
jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1
af Jelko Kacin
for ALDE-Gruppen
om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Serbien

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Serbien 
B6‑0202/2007

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til de fastkørte forhandlinger om stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Serbien,

−  der henviser til resultatet af valget den 21. januar 2007, hvor den såkaldte demokratiske blok fik absolut flertal i det serbiske parlament,

−  der henviser til, at der den 14. maj 2007 blev dannet en ny reformvenlig og proeuropæisk regering i Beograd på et kritisk tidspunkt i Serbiens udvikling,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A.  der henviser til Serbiens store betydning for stabiliteten og velstanden i området,

B.  der henviser til, at EU gentagne gange, navnlig i Thessaloniki i 2003, har erklæret, at alle lande i det vestlige Balkan, herunder Serbien, konkret har udsigt til EU-medlemskab,

C.  der henviser til, at der er et presserende behov for fremskridt i Serbiens integration i EU,

D.  der henviser til, at Ratko Mladić, som er mistænkt for krigsforbrydelser, fortsat er på fri fod, og at Serbien ifølge Den Internationale Domstols dom af 26. februar 2007 stadig handler i strid med konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab ved at undlade at anholde ham,

1.  henstiller til Rådet at træffe følgende foranstaltninger:

   a)indtage et klart og entydigt standpunkt, for så vidt angår definitionen af "fuldt samarbejde med ICTY", og understrege, at der kun vil blive indgået en stabilitets- og associeringsaftale, såfremt dette kriterium opfyldes,
   b)intensivere bistanden til de serbiske myndigheder i deres bestræbelser på at opfylde kravene i prioriteterne for europæisk partnerskab, navnlig for så vidt angår retsstatsprincippet, ved øget brug af venskabsforbindelser og andre programmer for teknisk bistand,
   c)støtte den nye serbiske regering fuldt ud i dens bestræbelser på at skabe et moderne, dynamisk og velstående Serbien;
   2.pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne og Serbiens parlament og regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik