EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE
PDF 85kWORD 37k
16.5.2007
PE 389.524v01-00
 
B6‑0202/2007
työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Jelko Kacin
ALDE-ryhmän puolesta
Euroopan unionin ja Serbian suhteista

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Euroopan unionin ja Serbian suhteista 
B6‑0202/2007

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiointineuvottelujen pitkittymisen,

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2007 järjestettyjen parlamenttivaalien tuloksen, jolloin niin kutsuttu demokraattinen blokki sai ehdottoman enemmistön Serbian parlamentissa,

–  ottaa huomioon, että Belgradissa muodostettiin Serbian kehityksen kannalta kriittisenä ajankohtana 14. toukokuuta 2007 uusi uudistuspainotteinen ja Eurooppaan myönteisesti suhtautuva hallitus,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A.  pitää Serbiaa erittäin merkittävänä alueen vakauden ja vaurauden kannalta,

B.  ottaa huomioon, että EU on toistuvasti todennut – erityisesti Thessalonikissa vuonna 2003 – että kaikilla Länsi-Balkanin mailla, myös Serbialla, on selkeät EU-jäsenyysnäkymät,

C.  ottaa huomioon, että Serbian EU:hun integroitumisen on edistyttävä pikaisesti,

D.  ottaa huomioon, että sotarikoksista epäilty Ratko Mladić on edelleen vapaalla jalalla ja että Kansainvälisen tuomioistuimen 26. helmikuuta tekemän päätöksen nojalla Serbia rikkoo edelleen joukkotuhontaa koskevaa yleissopimusta, koska se ei ole kyennyt varmistamaan hänen pidättämistään,

1.  Osoittaa neuvostolle seuraavat suositukset:

   a)Etyj:n kanssa tehtävän täysipainoisen yhteistyön määritelmään on omaksuttava selvä ja yksiselitteinen kanta ja on korostettava, että tämän kriteerin täyttyminen on ehtona vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiselle;
   b)Serbian viranomaisille annettavaa apua Euroopan kumppanuusprioriteetteja koskevien vaatimusten, etenkin oikeusvaltion periaatteita koskevien vaatimusten, täyttämisessä on nopeutettava tehostamalla ystävyyskaupunkitoimintaa ja muita teknisen tuen ohjelmia;
   c)Serbian uutta hallitusta on tuettava tinkimättä sen pyrkiessä luomaan nykyaikaisen, dynaamisen ja vauraan Serbian;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioille sekä Serbian parlamentille ja hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö