Rezolūcijas priekšlikums - B6-0202/2007Rezolūcijas priekšlikums
B6-0202/2007

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

16.5.2007

Ievērojot Reglamenta 114. panta 1. punktu,
iesniedza Jelko Kacin
ALDE grupas vārdā
par attiecībām starp Eiropas Savienību un Serbiju

B6‑0202/2007

Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par attiecībām starp Eiropas Savienību un Serbiju

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pārtrauktās sarunas par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp ES un Serbiju,

–  ņemot vērā 2007. gada 21. janvāra vispārīgo vēlēšanu rezultātus, kad tā dēvētais demokrātiskais bloks ieguva absolūtu balsu vairākumu Serbijas parlamentā,

–  ņemot vērā jaunas uz reformām orientētas valdības, kura pauž atbalstu Eiropai, izveidošanu 2007. gada 14. maijā Belgradā, kas bija izšķirošs mirklis Serbijas attīstībā,

–  ņemot vērā Reglamenta 114. panta 1. punktu,

A.  ņemot vērā Serbijas nozīmi stabilitātes un labklājības panākšanai reģionā;

B.  tā kā ES ir vairākkārt uzsvērusi, jo īpaši 2003. gadā Salonikos, ka visām Rietumbalkānu valstīm, tostarp Serbijai, ir pamatotas izredzes pievienoties ES;

C.  tā kā nekavējoties ir vajadzīgs panākt virzību Serbijas integrācijā ES;

D.  tā kā par kara noziegumiem aizdomās turamais Ratko Mladičs joprojām ir brīvībā un saskaņā ar Starptautiskās Tiesas 2007. gada 26. februāra nolēmumu Serbija, nepanākot viņa arestu, ir pārkāpusi konvenciju par genocīdu;

1.  iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

  • (a)pieņemt skaidru un viennozīmīgu nostāju attiecībā uz formulējumu “pilnībā sadarboties ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai” un uzsvērt, ka Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšana būs atkarīga no šī kritērija izpildes,
  • (b)pastiprināt palīdzību Serbijas varas iestādēm, lai izpildītu Eiropas partnerības prioritāšu prasības, jo īpaši attiecībā uz tiesiskumu, plašāk izmantojot sadraudzības programmas un citas tehniskās palīdzības programmas,
  • (c)stingri atbalstīt jauno Serbijas valdību tās centienos izveidot Serbiju par mūsdienīgu, dinamisku un labklājīgu valsti.

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstīm un Serbijas parlamentam un valdībai.