PROPUNERE DE RECOMANDARE ADRESATĂ CONSILIULUI
PDF 95kWORD 41k
16.5.2007
PE 389.524v01-00
 
B6‑0202/2007
depusă în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
de Jelko Kacin
în numele Grupului ALDE
privind relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Serbia

Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Serbia 
B6‑0202/2007

Parlamentul European,

–  având în vedere că negocierile pentru un Acord de stabilizare şi asociere (ASA) între UE şi Serbia s-au împotmolit,

–  având în vedere rezultatul alegerilor generale din 21 ianuarie 2007, care a însemnat câştigarea de către aşa-zisul bloc democratic a unei majorităţi absolute în parlamentul sârb,

–  având în vedere formarea la Belgrad la 14 mai 2007 a unui nou guvern pro-european orientat spre reformă, într-un moment critic al dezvoltării Serbiei,

–  având în vedere articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

A.  având în vedere importanţa enormă a Serbiei pentru stabilitatea şi prosperitatea în regiune;

B.  întrucât UE a susţinut în mod repetat, în special la Salonic în 2003, că pentru toate ţările din vestul Balcanilor, inclusiv Serbia, există perspectiva integrării în Uniunea Europeană;

C.  întrucât există o nevoie urgentă de progrese în vederea integrării Serbiei în UE;

D.  întrucât Ratko Mladić, suspect pentru crime de război, nu a fost încă capturat şi, în conformitate cu hotărârea CIJ din 26 februarie 2007, Serbia încalcă în continuare Convenţia privind genocidul prin faptul că nu l-a arestat încă;

1.  adresează Consiliului următoarele recomandări :

   (a)să ia o poziţie clară şi neechivocă cu privire la definirea sintagmei „cooperare deplină cu Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie” şi să sublinieze faptul că încheierea unui acord ASA este condiţionată de îndeplinirea acestui criteriu;
   (b)să întărească ajutorul acordat autorităţilor sârbe pentru îndeplinirea cerinţelor reprezentate de priorităţile parteneriatului european, în special în ceea ce priveşte statul de drept, prin folosirea mai intensă a programelor de înfrăţire şi a altor programe de asistenţă tehnică;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului şi Comisiei, statelor membre, precum şi parlamentului şi guvernului Serbiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate