PREDLOG PRIPOROČILA SVETU
PDF 91kWORD 37k
16.5.2007
PE 389.524v01-00
 
B6‑0202/2007
v skladu s členom 114(1) Poslovnika,
ki ga vlaga Jelko Kacin
v imenu skupine ALDE
o odnosih med Evropsko unijo in Srbijo

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu o odnosih med Evropsko unijo in Srbijo 
B6‑0202/2007

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju prekinjenih pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med EU in Srbijo,

–  ob upoštevanju izida splošnih volitev 21. januarja 2007, na katerih je ti. demokratični blok dobil absolutno večino v srbskem parlamentu,

–  ob upoštevanju dejstva, da se je 14. maja 2007 v Beogradu, v kritičnem obdobju razvoja Srbije, oblikovala nova, proevropska vlada, usmerjena k reformam,

–  ob upoštevanju člena 114(1) svojega poslovnika,

A.  ob upoštevanju izjemnega pomena Srbije za stabilnost in blaginjo v tej regiji,

B.  ker je EU že večkrat poudarila, še posebej leta 2003 v Solunu, da imajo vse države zahodnega Balkana, vključno s Srbijo, jasno možnost za članstvo v EU,

C.  ker je pri vključevanju Srbije v EU potreben napredek,

D.  ker je domnevni vojni zločinec Ratko Mladić še vedno na prostosti in ker Srbija na podlagi sodbe Mednarodnega kazenskega sodišča s 16. februarja 2007 s tem, da ne zagotovi njegovega prijetja, še vedno krši konvencijo o genocidu,

1.  na Svet naslavlja naslednja priporočila:

   (a)treba je zavzeti jasno in odločno stališče do opredelitve popolnega sodelovanja z Mednarodnim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in poudariti, da je sklenitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma odvisna od upoštevanja tega kriterija;
   (b)srbskim oblastem je treba pomagati, da prek pogostejših programov tesnega sodelovanja in drugih programov tehnične pomoči izpolnjuje zahteve iz prednostnih nalog evropskega partnerstva, zlasti glede pravne države;
   (c)srbsko vlado in njena prizadevanja za oblikovanje sodobne, dinamične in razvite Srbije je treba odločno podpreti;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam ter srbskemu parlamentu in vladi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov