Förslag till resolution - B6-0203/2007Förslag till resolution
B6-0203/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

16.5.2007

i enlighet med artikel 113 i arbetsordningen
från Cristiana Muscardini
om övervakning av moskéer och imamernas trovärdighet

B6‑0203/2007

Förslag till Europaparlamentets resolution om övervakning av moskéer och imamernas trovärdighet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 113 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det rapporteras ofta om att många imamer, i stället för att predika koranens lära, sporrar de troende till hat mot de ”otrogna” och uppmanar ungdomar att genomföra terroristhandlingar och självmordsattentat.

B.  Under dessa predikningar fördöms inte kvinnlig omskärelse, polygami och kvinnovåld, handlingar som betraktas som brott i EU, som istället värnar om enskilda personers värdighet och försvarar de mänskliga rättigheterna.

C.  Moskéerna bör ha rätt att fullgöra sin riktiga religiösa funktion i stället för att användas för terrorist- och hatpropaganda och uppvigling till verksamhet som strider mot värdländernas lagar.

D.  För att en verklig dialog skall kunna föras mellan olika kulturer måste imamerna utses bland personer som har de rätta kvalifikationerna för att hålla gudstjänster.

E.  Moskéerna bör endast användas för bön.

Europaparlamentet tillfrågar kommissionen om den anser

1.  att det vore lämpligt att övervaka moskéerna i de olika medlemsstaterna i unionen,

2.  anser att det vore lämpligt att kräva att de lokaler stängs, som inte har de egenskaper som en religiös lokal skall ha,

3.  anser att det vore lämpligt att uppmana de islamiska länderna att ange de kriterier som skall gälla då imamer utses i Europa.