Предложение за резолюция - B6-0204/2007Предложение за резолюция
B6-0204/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

15.5.2007

внесено съгласно член 188 от правилника
от Председателския съвет
относно създаването и числения състав на постоянната делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Процедура : 2007/2559(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0204/2007
Внесени текстове :
B6-0204/2007
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B6‑0204/2007

Решение относно създаването и числения състав на постоянната делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 188 от правилника,

–  като взе предвид Учредителния акт на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея от 9 ноември 2006 г.,

1.  взема решение за създаване на делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея;

2.  определя числения състав на гореспоменатата делегация на 60 пълноправни членове и 30 заместници;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение за сведение на Съвета и Комисията.