Forslag til beslutning - B6-0204/2007Forslag til beslutning
B6-0204/2007

FORSLAG TIL AFGØRELSE

15.5.2007

jf. forretningsordenens artikel 188
af Formandskonferencen
om nedsættelse af den stående delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og delegationens talmæssige sammensætning

Procedure : 2007/2559(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0204/2007
Indgivne tekster :
B6-0204/2007
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0204/2007

Afgørelse om nedsættelse af den stående delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og delegationens talmæssige sammensætning

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 188,

–  der henviser til akt af 9. november 2006 om oprettelse af Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling,

1.  beslutter at nedsætte en delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling;

2.  fastsætter delegationens medlemstal til 60 faste medlemmer og 30 stedfortrædere;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.