Päätöslauselmaesitys - B6-0204/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0204/2007

  PÄÄTÖSEHDOTUS

  15.5.2007

  työjärjestyksen 188 artiklan mukaisesti
  esittäjä(t):   puheenjohtajakokous
  EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa toimivan pysyvän valtuuskunnan perustamisesta ja sen jäsenten lukumäärästä

  Menettely : 2007/2559(RSO)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B6-0204/2007
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B6-0204/2007
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B6‑0204/2007

  Päätös EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa toimivan pysyvän valtuuskunnan perustamisesta ja sen jäsenten lukumäärästä

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 188 artiklan,

  –  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2006 hyväksytyn EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen perustamisasiakirjan,

  1.  päättää perustaa valtuuskunnan EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariseen edustajakokoukseen;

  2.  vahvistaa varsinaisten jäsenten lukumääräksi 60 ja varajäsenten lukumääräksi 30;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.