Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0204/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0204/2007

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

15.5.2007

pagal Darbo tvarkos taisyklių 188 straipsnį
pateikė Pirmininkų sueiga
dėl delegacijos Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje (Eurolat) sudarymo ir sudėties

Procedūra : 2007/2559(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0204/2007
Pateikti tekstai :
B6-0204/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

B6‑0204/2007

Sprendimas dėl delegacijos Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje (Eurolat) sudarymo ir sudėties

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 188 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 9 d. Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinės asamblėjos steigiamąjį aktą,

1.  nusprendžia sudaryti delegaciją Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje;

2.  nusprendžia, kad ją sudarys 60 narių ir 30 pavaduojančių narių;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.