Rezolūcijas priekšlikums - B6-0204/2007Rezolūcijas priekšlikums
B6-0204/2007

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

15.5.2007

Ievērojot Reglamenta 188. pantu,
iesniedza Priekšsēdētāju konference
par pastāvīgās delegācijas izveidi un sastāvu Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā

Procedūra : 2007/2559(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0204/2007
Iesniegtie teksti :
B6-0204/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

B6‑0204/2007

Lēmums par pastāvīgās delegācijas izveidi un sastāvu Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 188. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārās asamblejas 2006. gada 9.novembra izveides aktu,

1.  nolemj izveidot delegāciju Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā;

2.  nosaka šādu šīs delegācijas sastāvu - 60 pilntiesīgie locekļi un 30 aizvietotāji;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai informācijai.