Projekt rezolucji - B6-0204/2007Projekt rezolucji
B6-0204/2007

PROJEKT DECYZJI

15.5.2007

zgodnie z art. 188 Regulaminu
złożyła Konferencja Przewodniczących
w sprawie powołania i składu ilościowego stałej delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Procedura : 2007/2559(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0204/2007
Teksty złożone :
B6-0204/2007
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B6‑0204/2007

Decyzja w sprawie powołania i składu ilościowego stałej delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 188 Regulaminu,

–  uwzględniając Akt ustanawiający Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego z dnia 9 listopada 2006 r.,

1.  postanawia powołać delegację do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego;

2.  ustala skład ilościowy delegacji w liczbie 60 członków oraz 30 zastępców;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Radzie oraz Komisji.