Förslag till resolution - B6-0204/2007Förslag till resolution
B6-0204/2007

FÖRSLAG TILL BESLUT

15.5.2007

i enlighet med artikel 188 i arbetsordningen
från talmanskonferensen
om tillsättning av den stående delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika och antalet ledamöter i delegationen

Förfarande : 2007/2559(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0204/2007
Ingivna texter :
B6-0204/2007
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0204/2007

Beslut om tillsättning av den stående delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika och antalet ledamöter i delegationen

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 188 i arbetsordningen, och

–  med beaktande av den konstituerande akten för den parlamentariska församlingen EU‑Latinamerika av den 9 november 2006.

1.  Europaparlamentet beslutar att tillsätta en delegation till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika.

2.  Europaparlamentet fastställer antalet ledamöter i delegationen till 60 ordinarie ledamöter och 30 ersättare.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för kännedom.